LP ‘Informal Retail’ (Zolder)

de multiculturele markt op de voormalige mijnsite Zolder

‘Informal retail’ is een vorm van retail die tijdens Covid in Zuid-Afrika een enorme stijging kende. Het betreft retail waarbij mensen via een standplaats/kraam hun spullen ‘informeel’ gaan verkopen. In Kaapstad is het zo dat deze vorm van retail gedoogd wordt en dat er zelfs specifieke locaties voor geselecteerd worden, o.a. in de omgeving rond het ‘nieuwe’ station. Informal retail zal in academiejaar 22-23 het thema vormen van een parallelle ontwerpstudio tussen de opleidingen interieur aan de UHasselt fac ARK (BE) en CPUT (ZA). Als voorafname op deze parallelle ontwerpstudio wil het live project de potenties van informal retail onderzoeken als gemeenschapsvormende activiteit in Belgische context.
De tweewekelijkse multiculturele markt op de voormalige mijnsite van Zolder, is enerzijds een fenomeen op zich en trekt een publiek van ver buiten de gemeentegrenzen. Anderzijds is het vandaag nog één van de weinige linken tussen de mijnsite en de lokale gemeenschappen van verschillende origine in het residentiële weefsel – de cité’s- rond de mijn-site. De mijnsite heeft verder heel weinig betekenis in de lokale gemeenschap. Het live project onderzoekt of ‘informal retail’ een middel is om de lokale ruimtelijke en sociale verbanden met de voormalige mijnsite te versterken.

LP ‘Plan je wijk’ (Zwijnaarde – Gent)

locatie 1: confrontatie recreatie en natuur
locatie 2: confrontatie bedrijven en wonen

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building werkt samen met Maat Ontwerpers aan de wijkstructuurschets Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk in opdracht van de stad Gent. Een wijkstructuurschets is een ruimtelijk raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk op korte, middellange en lange termijn. Dit ruimtelijk raamwerk wordt opgebouwd uit structuurbepalende elementen en op strategische locaties wordt er meer in detail ingezoomd.
Twee live projects kunnen plaatsvinden op locaties die een strategische ligging in deze wijkstructuurschets wat betekent dat er verschillende ambities samenkomen. De concrete opgave en de locaties worden bepaald begin juli wanneer we met de bewoners in gesprek zijn gegaan over het ontwerp van de wijkstructuurschets. Momenteel hebben we al twee mogelijke locaties in het vizier. De eerste locatie bevindt zich in het oosten van het studiegebied aan de Scheldevallei. De opgave is hier om na te denken over een verblijfplaats die deze verschillende belangen (recreatie, natuur, landbouw) in overweging neemt. De tweede locatie is meer in het noorden gesitueerd waar er een harde confrontatie is tussen bedrijven met een bovenlokale functie en de het omliggende woonweefsel. De opgave is hier om na te denken over een ontmoetingsruimte die een opportuniteit creëert om bedrijven en wonen dichter bij elkaar te brengen.
Bekijk ook de projectwebsite voor meer info over het proces tot nu toe: www.planjewijk.be

LP ‘TALENTUIN’ (Lummen)

voorbeeld van een conceptvoorstel uit seminarie DfM

Vanuit het seminarie Designing for More werd er gewerkt op positieve nalatenschap van Covid-19 in een specifieke schoolomgeving. Het leidde tot een dieper inzicht in de noden en wensen van leerkrachten en leerlingen om het educatief concept en het welbevinden van alle actoren in de Daltonschool De Talentuin te optimaliseren.
Hierbij zijn reeds een aantal conceptvoorstellen rond ‘tussenruimtes’ naar voren geschoven, gaande van overkappingen tot scheidingselementen, die de overgangen tussen educatieve momenten en spelmomenten, of net de omschakeling binnen de educatieve werkvormen (speeltijd-leertijd / groepswerk / studiewerk) faciliteren voor leerkracht en leerling. De partnerschool was erg enthousiast en wil met de resultaten verder experimenteren in situ, samen met de leerkrachten en leerlingen.

LP ‘Kortrijk overmorgen’

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building vormt een team met Architecture Workroom Brussels (AWB) en communicatiebureau Saved Monkey om het participatie- en communicatietraject van het mobiliteitsplan, woonplan en ruimtelijk beleidsplan in Kortrijk te verzorgen. Dat doen we (o.a.) door een participatietraject op te zetten rond 6 strategische stadsplekken waarvoor we een toekomstbeeld en toekomstacties uitwerken.
Op elke stadsplek wordt vertrokken van een specifieke uitdaging en thema om beleidsdoelstellingen op een geïntegreerde en behapbare manier te laten landen in de praktijk. De live projects fungeren hierbij als stadsinterventies waarin toekomstbeelden en strategieën worden uitgetest in de publieke ruimte op 3 (van de 6) plekken:
In de stadswijk Sint-Elisabeth of rond site Walle, twee woonwijken met een bedrijvencentrum, een school en een sportcentrum werken we rond het thema van Kortrijk als ‘een verbonden stad’ en onderzoeken we acties om duurzame mobiliteit en ontmoetingsplekken in deze wijken te versterken.
In de Warande of de kern van Rollegem werken we rond het thema van Kortrijk als ‘groen-blauwe stad’ en zetten we in op de open ruimte als productief landschap voor de water, voedsel en energieopgave.
Op de oude Van Marcke site die wordt omgevormd tot een site voor nieuwe maakindustrie of rond de Meensesteenweg in Bissegem focussen we op Kortrijk als ‘ondernemende stad’ en werken we rond waardevolle verweving van wonen en werken die beide ten goede komt.
In juni worden enkele workshops georganiseerd om over deze thema’s en plekken in dialoog te gaan met bewoners, verenigingen en ambtenaren. De resultaten van deze workshops zullen het vertrekpunt vormen voor de live projects.

LP ‘Dorp-Op-Punt’ (Pelt)

‘Dorp op punt’ is een traject rond versterking van dorpspunten in Limburg. Een ‘dorpspunt’ clustert kleinschalige voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen en is een reactie op het verdwijnen van voorzieningen in Vlaamse dorpen. Het kan gaan van een markt tot een café. Voor de live projects wordt er gewerkt met het dorpshuis ’t Kruispunt’ in Pelt.
Met dit live project willen we: (1) een strategie om alternatieve invullingen van een dorpspunt uit te proberen, (2) een toegankelijke manier om het brede publiek te laten kennismaken met deze invullingen, (3) nieuwe inzichten optekenen na deelname aan het live project.
Nadien evalueren we de Live Projects met de sleutelactoren en zorgen op basis hiervan (4) voor een aantal kleinere investeringen.

ZÓ DRUK, MAAR ZÓ TOF!

Dag 8, 9 & 10 – 30 september en 1 & 2 oktober 2020

De laatste dagen van de Live Projects waren we zo druk bezig dat we de blog even uit het oog verloren zijn. Maar dit maken we hier goed met een overzicht van de laatste dagen.

Woensdagochtend kwam de staalkabel aan en konden we beginnen met het maken van de verbindingen tussen de verschillende bierbakkentorens & plateaus. Tegen de late namiddag waren alle kabels op maat geknipt, in lusjes gestoken, aan spanners verbonden en bevestigd aan de plateaus. De sterke trekkrachten tussen de verschillende plateaus zorgden ervoor dat het laagste plateau toch nog even wat extra verankerd moest worden, dus knipten we nog enkele nieuwe kabels en verbonden we deze met de grond.

Dan was het tijd voor het creëren van de vlakken om en rond de stalen kabels. We startten bij het eerste deel, het deel met de kabelhulzen. De langste hulzen werden uit de bergen afval op de site gezocht en vervolgens begonnen we met z’n allen de hulzen rond de kabels te weven. Het was een werk van lange adem, maar “vele handen maken licht werk” en dat was hier meer dan ooit van toepassing. Wanneer dit gedeelte in orde was, sloten we de loods af en vertrokken we -samen met de zon- naar huis. 😉

Donderdagochtend trokken onze 2 regisseurs, Rune & Pauline, naar het NAC om het filmpje samen verder af te werken, terwijl de rest de laatste 2 delen tussen de plateaus afwerkten. ‘s Middags begonnen we met het opruimen van de loods en het bouwen van de toog. Vervolgens werd er naar Ter Dolen gereden om lekkere pintjes te halen voor ons kleinschalige slotevenement en werd er ijs gehaald om alles koud te zetten. Om 16u begonnen we met de online presentatie & gaven we rondleidingen aan bezoekers. We sloten de dag af met een pintje en een stuk pizza en klinkten met alle aanwezigen op de 2 mooie weken.

Vrijdagochtend stonden onze wekkers extra vroeg om aan de afbraak te beginnen. De mannen van de gemeente kwamen de nadars en de podiumelementen halen en we brachten alle gebruikte bakken terug naar Ter Dolen. De loods werd opgekuisd en om 11u trokken we voor de laatste keer naar het NAC om te klinken op een geslaagd project.

Het ware 2 intense, drukke weken, maar ze waren oh zo tof! We zouden het zo opnieuw doen!!

Hierbij ook een link naar ons filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=XyVc1OcAVb4&feature=youtu.be

De slotpresentatie

De laatste dag van de live projects begon voor ons om 9 uur deze morgen. We spraken af om nog een aantal kleine dingen op te ruimen en begonnen dan met het ontkisten van de sokkels van de kokers uit draadwerk. Gelukkig kregen we hulp van een aantal sterke bewoners waardoor het werk een stuk lichter werd.

Ook de picknickbanken die er al stonden kregen een nieuwe plaats in de tuin. Na de middag hebben we de planten nog een plaats gegeven aan de kokers van hekwerk en
toen was het tijd voor de grote opening met nachos en mocktails.

Op een prachtig live project!

Zelfs regen houdt ons vandaag niet meer tegen.

Op donderdag was het dan eindelijk zo ver, we konden aan de uitwerking van ons ontwerp voor de tuin beginnen. We spraken al vroeg af in Rekem om zo snel mogelijk de mannen van de technische dienst op pad te sturen om voor ons de metalen hekken, die zich verder op het domein bevinden, te demonteren en ons te bezorgen.

Ondertussen gingen Michiel, Kaan en Chloë verder met het maken van de bank, er werden balken gezaagd, gaten voorgeboord en nagels geklopt.

Onze regisseur zorgde in de voormiddag voor de montage van de finale video terwijl de rest begon met het spuiten van de bloempotjes in hippe kleuren en het verpotten van de eetbare planten. Tijdens het werk werden we wat verstoord door de regen MAAR niets hield ons tegen vandaag want daar was ook het hekwerk dat we nu konden plooien. Een zeer goed gevulde voormiddag dus!

Ook in de namiddag gingen we er volop voor! Het hout voor de bank en de kokers uit hekwerk werden naar de afdeling verplaatst. Het enige wat nu nog moest gebeuren was beton maken en in de mallen gieten als voet voor de kokers en de klinkers lijmen als sokkel voor de bank. En klaar is kees!

Nu moeten we enke de voet voor de kokers nog ontvormen en de tuin officieel openen voor de bewoners van de afdeling.

Dag 10: Live projects

De laatste dag van de Live projects. Ondanks de vraag van vele
bezoekers om het nagebouwde deel van ons ontwerp te laten staan hebben
we jammer genoeg alles moeten opruimen aangezien volgende week de
eerste werken gebeuren betreffende het omliggende terrein van de
tijdelijke fietsbrug.

De pallets werden teruggebracht, de lege bakken werden terug
opgehaald. Wij willen ‘T Bakske en Benedco nogmaals bedanken voor het
materiaal dat we in bruikleen hebben gekregen. Alsook alle andere die
meegewerkt hebben en die ons ondersteund hebben in het project.

Live projects was voor ons een leuke en interessante ervaring. Het
onderzoek voor de tijdelijke fietsbrug was zeer leerrijk waardoor we
op een andere manier zijn gaan kijken naar het gebruik en de beleving
van een brug en wandelpad.

DAG 9: FINAL DETAILS / PRESENTATION

Het grondplan met daarop de interventie aan de wandellus en het fietspad werd opnieuw uitgetekend.

De laatste bakken werden buiten uitgezet in vier “kolommen” en er werd plastiek over getrokken om zo het tunneleffect te versterken en te verlengen. Hierdoor wordt er nog meer geluid gebufferd en een extra spanning gecreëerd naar de onthaast-schakel toe.

Om weer te geven dat in de schakel het verhoogde stuk ook bewandelbaar is, werd er een mannetje gemaakt uit houtrestanten.
Daarna heeft de groep zich opnieuw opgesplitst om de grondplannen en beelden te gaan printen en om taart te kopen voor de bezoekers die in de namiddag verwacht werden. Maar ook om de presentatie aan elkaar te monteren en om de beamer te testen. Bij het testen van de beamer kwamen we tot de conclusie dat het geluid niet goed genoeg werkte. De nodige versterking heeft ervoor gezorgd dat het geluid uiteindelijk goed door kwam.
Er werd in de hangar een toog gemaakt door onze mede-studenten waar alles voorzien werd voor de bezoekers van vanmiddag.
Zowel de online presentatie als de presentatie ter plaatse is vlot verlopen. De interventie ter plaatse is zeer warm onthaald. Er kwam zelfs de vraag van meerdere partijen om de constructie te laten staan. De grote schaal van het gebouwde deel van de lus geeft volgens bezoekers ook goed weer wat de impact zou kunnen zijn.
Onze onthaast-schakel is met andere woorden in de smaak gevallen. Het is een schakel in het groene netwerk van Houthalen-Helchteren.