Dag 4 Groep 1 – Virga Jesse feesten

Onze dag begon in volle vaart met een wirwar van activiteiten, waaronder het creëren van maquettes, schetsen en een video. We doken diep in de ontwerpen om ze tot in de puntjes te verfijnen. Het was cruciaal dat de twee locaties voor onze pitch visueel duidelijk zijn voor onze begeleiders en de actoren. Daarom zijn we begonnen met het maken van maquettes voor elke locatie. Zuidzicht werd op schaal 1/75 gereproduceerd, terwijl de muur aan de Provincietuin op schaal 1/50 werd gemodelleerd. Op deze manier konden we onze ontwerpen direct integreren in de werkelijke ruimte, waardoor onze ideeën voor het eerst tastbaar werden.

Elke locatie heeft zijn eigen uniek verhaal, wat betekent dat de functies die we bedachten nauw verbonden zijn met de specifieke locatie. We werkten hard om de plekken verder te verfijnen en te concretiseren, met behulp van schetsen om de beoogde sfeer weer te geven.

In de ochtend kwam onze begeleider, Peter Firman, langs om te horen hoever we gevorderd waren. Hij gaf ons waardevolle tips en was tevreden met de voortgang die we hadden geboekt.

De klok tikte snel, want vrijdagavond staat onze eerste pitch gepland. Voor deze belangrijke presentatie moeten we een video maken. Samen met groep 2 werken we aan het samenstellen van deze video. Dit betekent dat we de hele dag bezig waren met het verzamelen van de juiste beelden en het bevragen van mensen. Deze interviews helpen ons om een dieper inzicht te krijgen in de Virga Jesse feesten en hoe mensen deze ervaren.

Gedurende de dag zijn er afbeeldingen afgedrukt om onze werkruimte op te fleuren en ons te inspireren. Er werden foto’s, schetsen en mindmaps gebruikt om onze creatieve energie te stimuleren en onze ideeën tot leven te brengen. Het was een dag vol intense creativiteit en samenwerking terwijl we ons klaarmaakten voor de spannende pitch van de Virga Jesse feesten.

Video maken

Maquette maken

Bespreking met Peter

Dag 4: VAN CHAOS TOT PLAN

Gisteren avond hebben we onze eerste begeleiding laten bezinken. Zo zijn we er vandaag met volle moed terug aan begonnen.

We zijn terug onze site gaan bezoeken en hebben bepaalde dingen opgemeten. Onderweg hebben we materialen gevonden die we voor onze 1:1 gaan gebruiken. Daarna hebben we wat feedback gekregen van de docenten, wat ons veel heeft geholpen. 

Na een hevige discussie hebben we alles een beetje kunnen fine-tunen en zijn we volop bezig geweest met materialen te verzamelen. Enkele van ons hebben ook een gesprek gehad met kathleen Ungricht, wat erg positief is geweest. Ze was erg enthusiast over ons concept. Door haar input en buitenstaande blik op het ontwerp hebben we ons concept kunnen verfijnen. 

Als laatste is er ook aan de video gewerkt, hierin hebben we met tekeningetjes ons verhaal verteld op een passende manier. 

Dag 4: Door weer en wind

Vandaag kwamen we goed voorbereid naar school, inclusief stevige laarzen om onze toekomstige ontmoetingsplaats te verkennen. Deze locatie omvat een vijver, wat betekent dat gewone schoenen niet geschikt zijn om hier op ontdekking te gaan. Daarna keerden we terug naar de klaslokalen om verder te werken. We deelden onszelf in verschillende groepen om efficiënter te zijn. Een deel van ons werkte aan het filmproject, terwijl anderen begonnen met interviews af te nemen bij medestudenten en een professor. Ons doel was om te kijken hoe zij dachten over de hoofdingang van het architectuurgebouw. We ontdekten al snel dat veel eerstejaars niet eens op de hoogte waren van het bestaan van deze ingang. De studenten die wel op de hoogte waren van de hoofdingang, vonden deze nu ook niet bepaald gezellig. 

Na deze fase gingen we verder met het uitwerken van ons ontwerp. We verzamelden rond de tekentafel en begonnen enerzijds plannen te maken om onze ontmoetingsplaats visueel te presenteren. Anderzijds concentreerden sommigen zich op de plannen en gingen anderen op zoek naar wat geschikt materiaal kunnen zijn. In de tussentijd namen we contact op met de technische dienst van Diepenbeek aangezien we planten moeten snoeien om de vijver weer zichtbaar te maken. We vroegen hen om een bosmaaier te lenen, maar helaas mogen ze geen materiaal uitlenen. We probeerden op goed geluk opnieuw bij de stad Hasselt en wachten momenteel op hun antwoord.

Een ander aspect van ons project is het creëren van zitplaatsen op de ontmoetingsplaats. We kwamen op het idee om oude fietsbanden te gebruiken, omdat we deze gratis kunnen verkrijgen en het ook milieuvriendelijk is vanwege het hergebruik van materialen. Tijdens een wandeling naar de fietshersteldienst aan de universiteit van Hasselt, waar we naar binnenbanden zochten, ontdekten we een container vol verschillende pallets. Deze bleken perfect te zijn voor het maken van ons platform en kregen meteen toestemming deze te gebruiken. Hoewel het heel erg hard aan het regenen was, moesten we deze toch meteen uit de container halen. De container werd later op de dag weggehaald, dus legden we deze alvast klaar op onze toekomstige ontmoetingsplaats.

DAG 4: Rondvliegende drones, vlaggetjes maken en influencers regelen

Terwijl de regen gestaag tegen het raam tikte, ontwaakten we met een gevoel van vastberadenheid om ons Live Project tot een succes te maken. Het feit dat het een regendag was, bleek geen obstakel te zijn, want we hadden een hele lijst met taken die perfect binnenshuis konden worden afgehandeld.

Om onze werklast efficiënter te verdelen, besloten we vandaag om als team op te splitsen.

Een deel van ons team ging aan de slag met het maken van honderd prachtige roze vlaggetjes, die binnenkort een opvallend onderdeel zullen vormen van onze campagne. Elk vlaggetje was met zorg ontworpen en met de hand gemaakt, en we konden niet wachten om ze te gebruiken om onze boodschap te verspreiden.

Een ander deel van het team dook diep in de wereld van videoproductie. De brainstormsessies en de creatieve energie in de kamer waren aanstekelijk.

Terwijl sommigen aan de video werkten, begon een ander teamlid met het afdrukken van posters die vervolgens overal op de campus werden verspreid. Deze posters waren ontworpen om de aandacht te trekken en de boodschap van onze campagne krachtig over te brengen.

Bovendien zorgden we ervoor dat we ons toekomstige evenement goed voorbereidden door maar liefst 100 chocoladebroodjes te bestellen. Deze lekkernijen zouden volgende woensdag ongetwijfeld een glimlach op de gezichten van onze deelnemers toveren.

Tijdens een welverdiende pauze besloot Pieter, een van onze teamleden, ons te verrassen met opwindend nieuws. Hij had een drone tot zijn beschikking! Dit bood ons een onverwachte kans om luchtopnamen te maken voor onze video. De dronebeelden zouden ongetwijfeld een spectaculaire toevoeging zijn aan ons project.

Hoewel de videobewerking veel tijd in beslag neemt, blijven we vastbesloten om een meesterwerk te leveren. We kijken uit naar de onthulling van de video, die gepland staat voor morgen.

Tot slot, om de dag nog meer glans te geven, ontvingen we geweldig nieuws. Onze inspanningen om contact te leggen met een influencer die vaak de Universiteit Hasselt ondersteunt, werden beloond. Hij stemde ermee in om onze affiche op dinsdagochtend te delen en overweegt zelfs om een video voor ons te maken als de tijd het toelaat. Dit nieuws heeft ons team gemotiveerd en ons vertrouwen in het succes van onze campagne versterkt.

Kortom, ondanks de regenachtige start van de dag, bleek dag 4 een zeer productieve en opwindende dag te zijn voor onze campagne. Met vlaggetjes, posters, drone-opnamen en de steun van een influencer, hebben we alle reden om trots te zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt. We kijken uit naar de komende dagen en de verdere groei van onze campagne. Samen zullen we ons doel bereiken!

DAG 3: BRAINSTORMEN & ONTWERPEN

We zijn de dag begonnen met observatie! 

Door om 8.00 uur aanwezig te zijn op het Begijnenplein, was het mogelijk om de verkeersstromen en de benutting van de parkings te observeren. Wat ons meteen opviel, was dat de fietsers en de voetgangers het plein dwars overstaken. De jongeren stalden hun fietsen op het plein, waarna ze naar de omliggende bushaltes wandelden. Het plein werd enkel gebruikt voor doorstromend verkeer of om op de bus te wachten. Niemand bleef er voor langere tijd staan/zitten. Dit bevestigt weer dat het geen aangename plek is om te verblijven. Ook was het opmerkelijk dat de parkings vooral gebruikt werden om personen af te zetten, of af te spreken om te carpoolen. Deze observatie maakt een belangrijk deel uit van ons concept.

Na onze observatie zijn we doorgewandeld naar De Pastorie, hier hebben we gezamenlijk een brainstormsessie gehouden. De feedback die wij gisteren hebben gekregen tijdens de briefing werd ook verwerkt in ons proces. 

Hieruit volgt ons volgend concept: 

Het plein heeft momenteel meer problematieken dan kwaliteiten. Toch willen we de aanwezige kwaliteiten in de verf zetten. Dit zullen we doen door te focussen op de mobiliteitsstromen van fietsers, die momenteel dwars over het plein rijden, en deze te sturen in een bepaalde route. Omdat de meeste parkeerplaatsen gebruikt worden voor het afzetten van personen, veranderen we een deel van de parking in een kiss & ride zone. Ook willen we de ontmoeting bevorderen en een aangename verblijfplaats creëren door vrachtwagens en auto’s als auditieve en visuele buffer in te zetten, omdat deze typerend zijn voor de plek. Het is namelijk een van de weinige stelplaatsen in de omgeving en de plaats waar de tweejaarlijkse kermis wordt opgesteld. Door verschillende opstellingen te maken binnen de schaal van de vrachtwagens, benadrukken we ook de kleinere, huiselijke schaal. Ook zullen we inspelen op de positieve zichten zoals de boom die op het plein staat en deze benadrukken.  

DAG 2: VERKENNEN

Vandaag zijn we meteen begonnen met een wandeling naar het Begijnenplein! 

Tijdens onze wandeling vanuit De Pastorie naar het Begijnenplein, viel ons onmiddellijk de drukke weg op. Door een aantal minuten op deze plek te verblijven, merkten we meteen verschillende problematieken en kwaliteiten op.

Het Begijnenplein is een kil plein naast de grote baan. Doordat er geen duidelijke grens is tussen het gemotoriseerde verkeer en het trage verkeer, ontstaat een onveilige en ongezellige omgeving. Het plein wordt ook onderbenut voor zijn functie. Parkeren gebeurt voornamelijk op het Sint-Trudoplein, waardoor de parkeerplaatsen op het Begijnenplein zeer weinig gebruikt worden. Het stallen van de fietsen gebeurt ook op een ongeorganiseerde manier rondom de bushalte.  

Naast de problematieken zijn er ook enkele kwaliteiten zoals het openbaar vervoer, een ontmoetingsplaats voor verenigingen, een stelplaats en de boom die op het plein staat. We hebben ook een wandeling gemaakt rond de site, waardoor we een aantal belangrijke locaties tegenkwamen zoals het jeugdhuis, de Chiro, de Sint-Trudokerk, woonzorgcomplex ‘T Dorp en de scholen. Hierna hebben we de routes vanuit het plein naar de verschillende locaties op kaart gezet.    

Wij willen inspelen op de kwaliteiten die reeds aanwezig zijn op het plein. Zo willen wij meer focussen op de mobiliteitsstromen door fietsers die dwars door het plein rijden, meer in een route te sturen. De ontmoeting bevorderen en een aangename verblijfplaats creëren is ons doel. 

Na ons eerste idee zijn we meteen op zoek gegaan naar materialen zoals houten palen, paletten,… waarmee we de verblijfplaats kunnen creëren. 

We hebben de dag afgerond met een briefing. 

Dag 3 Groep 2- Virga Jesse feesten

Ontwerp

Op de derde dag kwamen er drie begeleiders langs om de ontwikkeling van ons project op te volgen. We gaven een kleine pitch van het proces en de ideeën waar we al waren opgekomen. De begeleiders wezen ons er vooral op dat we de ruimtelijk- en eigenheid van de locaties niet uit het oog mochten verliezen. Ook dat het misschien interessant was om de vier locaties toch zeker te matchen aan een evenement uit de zomer van 2024. Ze hadden gevraagd of we een maquette konden uitwerken zodat we de ideeën beter konden visualiseren.

Er werd ook een Instagram account aangemaakt waarop jullie ons proces kunnen volgen. Dit kunnen jullie terugvinden onder de naam @Liveproject_virgajesse of door op onderstaande afbeelding te klikken.

Na de pitch gingen we even terug naar de locaties om daar ter plaatse te schetsen en op deze manier op nieuwe ideeën te komen. Ook gingen we alle punten opmeten en in kaart brengen zodat we dit in de maquette zo realistisch mogelijk konden uitwerken.

Schetsen van Leen Vansteenkiste

We keerden terug naar ons vertrouwde werkplekje en gingen verder ontwerpen.

We beseften dat we dringend opzoek moesten naar materialen. Zo deden we een oproep op Instagram naar stoffen in de kleur oranje, wit en magenta. Enkele van onze groep ondernamen ook zelf actie en besloten een bezoek te brengen aan de kringloopwinkel Okazi te Hasselt. Daar hebben ze een volle kar met allerlei stoffen kunnen aankopen voor een kleine prijs. Hiermee eindigde onze dag op een positieve noot.

DAG 2 – TRAGE WEG(EN)

19 september 2023 – Groep 2

Op de tweede dag zijn we gestart met ons te installeren in de parochie. Tafels en stoelen werden verhuisd, een printer geïnstalleerd en de ruimte verlucht. Amber bezocht het magazijn van de technische dienst als start van haar zoektocht naar materialen. Ook werden er verschillende telefoontjes gepleegd naar de diverse gemeentediensten, scholen, een drukkerij, … Zij stelde een lijst op met verschillende bouwmaterialen waarmee we in de tweede week een installatie zouden kunnen bouwen. Ook werd er op Marketplace en tweedehandswebsites gezocht.

In groep bezochten we de site, en de omliggende straten. We maakten nota van het snel rijdende sluipverkeer. Fietsers, voetgangers en wagens passeren rakelings langs elkaar. Het locatiebezoek en het doornemen van alle verkregen informatie laat ons toe om een eerste keer samen te bundelen wat juist de problemen zijn op de site en waar mogelijke ingrepen oplossingen zouden kunnen bieden. Laura maakte verschillende tekeningen van de site en de omgeving.

In de namiddag legt Roger (de toenmalige) postbode het trage wegen verkeer uit via een map aangebracht aan de muur. Samen met hem maken we ook ter plekke kennis met de historische paden. De wandeling legt nieuwe inzichten bloot over de vroegere en/of toekomstige wandelpaden. Natasja en Charlotte starten met de eerste beelden voor het filmpje. Ze kozen ervoor om verder te werken met het figuurtje van ‘Incapabele Michiel’ van het live project van vorig jaar.

Ook werd er contact gelegd met de directeur Pieter-Jan Taens van de lagere school Biekorf. We maakten een afspraak voor de dag erna om te praten over de huidige verkeerssituatie met de kinderen van het zesde leerjaar. Een leuk spelletje werd voorbereid om het speels te houden. In de avond kregen we begeleiding van Lieve en de ‘vliegende’ begeleiders. Onze bevindingen werden besproken.

Op het einde van de dag gaf Liesbeth Huybrechts een online coaching meeting over communicatie en presentatie. Ze legde hierin uit wat de exacte rollen waren van de journalist en de interne/externe communicator. Na een lange dag keerden we terug naar huis.

DAG 1: KICK OFF

Vandaag is de start van de twee weken durende Live Projects!

De dag begon met een introductie van de Live Projects op de faculteit van UHasselt. Na de introductie leerden we elkaar kennen en verdeelden we de taken onderling. Daarna hebben wij een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren. Hier kregen we een uitgebreide toelichting van Maatontwerpers over de toekomstvisie van de Noord-Zuidverbinding, met aandacht voor de trage wegen in Helchteren waarrond wij zullen werken. 

Vervolgens zijn we doorgereden naar De Pastorie, onze uitvalsbasis. Dit is de plek waar we ons de komende dagen zullen vestigen om aan het Live Project te werken. Bij aankomst werden we verwelkomd door een aantal personen die instaan voor het onderhoud en de organisatie binnen de Pastorie. Ze vertelden ons over hun toekomstvisie en de doelstellingen van het gebouw en de omgeving.

Na deze uitleg werden we meegenomen op een rondleiding door de tuin van de Pastorie. Het was opmerkelijk om te zien hoe er zich een oase van rust kon bevinden naast zo’n drukke weg.

Voor ons project gaan we ons focussen op het Begijnenplein, waaraan we morgen een bezoekje gaan brengen! 

Dag 2 Groep 2- Virga Jesse feesten

Idee

Op de tweede dag vlogen we er meteen in. We begonnen met de ontmoetingsplaatsen te overlopen die al reeds waren aangeduid op de kaart en brainstormden over andere mogelijke locaties. Toen werd het tijd om op verplaatsing te gaan. Hier splitsten we ons op in twee groepen, dit voor de twee helften van Hasselt gemakkelijker te doorwandelen. We hadden rond de middag terug aan het lokaal afgesproken.

Aanduiden van de locaties die we gingen bezoeken

Onze helft was de Oostelijke kant van Hasselt. In het kaartje hieronder hebben we de route aangeduid die we bewandeld hebben. De wandeling maakte ons meteen duidelijk welke plaatsen we gingen kiezen en welke niet. Maar eerst gingen we met de rest van de groep bespreken welke plekken zij uitgekozen hadden zodat we er zeker van waren dat de locaties voldoende uit elkaar lagen.

Bespreken van de locaties

Zo kwam onze groep uiteindelijk weer aan in het lokaal. De frisse ochtendwandeling had ons de nodige portie energie gegeven. We gingen samen met de andere groep op het bord aan de slag om een schema uit te werken van de locaties en de functies die we eraan wouden koppelen. Groep één had ervoor gekozen om de locaties ‘Zuidzicht’ en ‘Gasthuis’ te nemen, en onze groep koos voor ‘Refuga’ en het stadhuis. Er werd al meteen duidelijk dat er een voorkeur was voor bepaalde materialen en kleuren, zoals zilver en stoffering. Ook kwamen we tot één rode draad, dat de vier locaties ‘verborgen parels’ waren van Hasselt. “Verborgen parels” werd dan onze overkoepelende term.

Bespreken van de gekozen locaties

Hierna gingen we terug in twee aparte groepen brainstormen. In de basiliek stond de paraplu van de paus, ook Conopeum genoemd, wat ook een link was naar de Virga Jesse feesten. Dit vonden wij een zeer interessant object om mee te werken, omdat het een feestelijke maar eveneens religieuze uitstraling gaf. Ook weergaf het object een soort gezelligheid, omdat mensen er veilig onder kunnen schuilen. Dit was een eerste idee waarmee we de volgende dag mee verder wilden. Voor de binnenplaats van de Refuga hadden we eerder de visie om het plein multifunctioneel te doen laten gebruiken door bewoners, toevallige passanten en leerlingen van campus de Hazelaar. Voor we richting thuis vertrokken gingen we nog één keer langs de plaatsen om de eigenheid zeker vast te leggen in ons geheugen.