Tiende verjaardag van Hoeper-concerten

kerkhof dag 7 zwart wit

Foto’s van de eerste stenen op het Sterrenplekje

Volgende week vindt de tiende reeks plaats van de Hoeper-concerten onder het afdak van “Het Sterrenplekje”. De organisator Sofie Viaene vertelt:

“De constructie van het Hoepert(h)ings collectief van architectuurstudenten, docenten en bewoners op het fruitspoor trok muzikanten aan die het inspirerend vonden om te repeteren in open lucht. Op hun beurt trokken zij nieuwsgierige muziekliefhebbers aan. De Hoeper-concerten zijn daar en dan geboren. Ondertussen zijn er vele gezellige matinee concerten gehouden. En ook de akoestische kampvuur concerten brachten vele mensen bijeen”.

De Hoepert(h)ings constructie maakte een einde aan het gebruik van deze mooie groene plek in Hoepertingen als afvalplek. Gedurende een gemeenschappelijke inspanning met dagcentrum de Wroeter ruimden studenten eerst een plek op het kruispunt tussen het kerkhof en het oude fruitspoor op om plaats te maken voor het nieuwe ontwerp. Volgens de bewoners zou het afdak ook een oud gebruik tot leven kunnen wekken, namelijk “Stoel op straat” waarbij bewoners hun stoel buiten zetten op bepaalde momenten in de week om samen te praten, drinken en eten.

De plek heeft sindsdien goed gewerkt als concertplek, maar ook meer algemeen als ontmoetingsplek. Het kerkhof is een sociale plaats waar steeds mensen aanwezig zijn om overleden familieleden of vrienden te bezoeken. Het eindpunt van het treuzelpad (een “traag” wandelpad doorheen Hoepertingen) is bovendien een rustpunt op het meest groene plekje in Hoepertingen. Het Sterrenplekje werd echter niet meteen door alle bewoners omarmd. Ze vreesden dat de route zou doorgetrokken worden op de oude spoorwegbedding en op die manier een inkijk zou kunnen geven in de huizen, maar ook de ervaring van de mooie natuur zou verstoren.

Een bezorgde bewoner Kris Luyten legt uit: “De oude spoorwegbedding is op sommige stukken wel meer dan 5 meter hoog. Dat geeft niet enkel veel inkijk in de achtertuinen en slaapkamers van de aanliggende woningen, maar is ook niet geheel ongevaarlijk is voor de wandelaars. Bovendien staan er wel wat speciale bomen bovenop de berm die tijdens de bloesemperiode samen met al de fruitbomen zorgen voor een prachtig tafereel.” De vormgeving van het Sterrenplekje als een eind- en rustpunt veegde die bezorgdheid echter van tafel. De spoorwegbedding wordt zelfs erg gewaardeerd en gerespecteerd als groene oase, zo blijkt onder meer uit de fikse afname van sluikstorten en het opstoken van afval.