‘DAM’ pleit voor kleinschalige samenwerkingen in Genk

De Andere Markt (DAM) is een “living lab” gelegen in Winterslag. Pablo en zijn team onderzoeken de toekomstmogelijkheden van de stad in samenwerking met zijn inwoners. Het hoofddoel is het samenbrengen en in kaart brengen van de aanwezige mogelijkheden en vaardigheden. Dit kan als nieuwe input voor lokale projecten gebruikt worden. Het “FungiLab” maakt deel uit van één van de projecten binnen DAM. Hun voorstel bestaat uit het ontwikkelen van een prototype dat verzamelt, produceert en distribueert van op koffiedrab geteelde zwammen. Dit allemaal met lokalen actoren opgesplitst in 3 fases. ”Collecting” is de 1ste fase en bestaat eruit om koffieresten te verzamelen. Deze worden opgehaald bij cafés in Vennestraat te Genk. Tijdens de 2de fase “Producing” worden de zwammen geteeld op een mix van koffieresten en stro dit gebeurd in een tijdspanne van twee maanden. In de toekomst kunnen ook andere restproducten gebruikt worden om een goede bodem te ontwikkelen voor zwammen. Tot slot zal bij “Distributing” aan de hand van een mobiel systeem de gekweekte zwammen verdeelt worden. DAM wil met het “FungiLab” een voorbeeld stellen voor mogelijke nieuwe kleinschalige samenwerking in de stad Genk.

img_0650 funghi-lab-flowchart