Heempark Genk

beeld-1

Ook in het Heempark stonden de mensen de studenten graag te woord. Het doel van de verschillende projecten die gehouden worden in het Heempark zijn namelijk gelijkaardig aan de opzet van het life project. Zo staan ze bv. in voor het promoten van lokale (duurzame en ecologische) producten, geven van cursussen m.b.t. composteren, biodiversiteit ondersteunen, enz. Bovendien speelt hier de sociale factor een belangrijke rol. De grote variatie aan achtergronden die aanwezig zijn in Genk brengt namelijk een dualiteit met zich mee. Enerzijds zorgt het voor een taalprobleem, door een beperkte kennis van het Nederlands is communicatie niet altijd even evident. Anderzijds beschouwt Heempark deze diversiteit van culturen als een zeer groot pluspunt. De interactie tussen deze culturen is net zo interessant! Bovendien kan net voeding ingezet worden als verbindende factor tussen deze verschillende culturen en mensen.