Wat kan distributie bijbrengen voor de lokale boer, handelaar…?

Distributie bevindt zich op verschillende niveau’s. Enerzijds het distribueren van goederen, anderzijds distributie van kennis. Binnen het te ontwikkelen project kunnen beide vormen zich vestigen. Afhankelijk van de soort distributie kan de lokale boer of handelaar zijn rol hierin bepalen. Een mogelijke invloed voor de bioboer Souliman zou het verspreiden van kennis kunnen zijn. Voor het FungiLab zou het interessanter zijn om het te bekijken op het niveau van goederen, al dan niet in combinatie met de kennisdistributie.

Hierdoor kan elke actor een specifieke rol opnemen die kan verschillen met andere actoren.