Wandelen

TEAM ZOL_DAG 2

De tweede dag van het Live Project zijn we gestart met een korte briefing en een rollenverdeling. Zo is er in iedere groep een cartograaf, journalist, fotograaf, kok, documentatieverantwoordelijke, iemand die instaat voor de veiligheid en iemand die verantwoordelijke is voor de interne communicatie aanwezig. Na de korte samenkomst vertrokken we naar het ZOL om ons onderzoek te starten. We zijn onze onderzoeksmethode gestart met het identificeren van belangrijke knooppunten rondom het ziekenhuis. Er zijn namelijk heel wat trage wegen die zorgen voor een snelle verbinding met de omgeving en die dagdagelijks door veel mensen gebruikt worden. Op elke van deze knooppunten hebben we mensen geïnterviewd en hun dagdagelijkse route gemapt.

De onderlinge verbindingen van de trage wegen zijn interessant maar ook waar ze uiteindelijk naartoe leiden. Zo kan je vanuit het ZOL wandelen naar Kattevenia, het Heempark, Genk centrum en de omliggende wijk. Op de kaart konden we zelfs zien dat er in het bos nauwe paadjes aanwezig zijn die nu verwilderd zijn en bijgevolg veel minder gebruikt worden. We hebben daarom besloten om zoveel mogelijk routes in kaart te brengen door via een app te kijken hoelang een route duurt en hoeveel kilometer je precies moet wandelen. Na deze lange wandelingen (vaak ook in de regen) hebben we alle informatie van de routes verzameld en vervolgens gedigitaliseerd.

IMG_1528  Knipsel