WegenWerken

Dit jaar organiseert Faculteit Architectuur en Kunst voor de derde keer een Live Project. De Live Project benadering omvat dat architectuurstudenten samen met de gemeenschap ruimtelijke artefacten bouwen die antwoorden op een specifieke vraag binnen een locatie.

Gedurende dit Live Project werken we aan het project WegenWerken, een project rond trage wegen van Trage Wegen vzw en De Andere Markt, in samenwerking met Stad Genk en de Provincie Limburg. Groene paden en doorsteekjes, fietsverbindingen en voetgangersbruggen: elk wegje voor niet-gemotoriseerd verkeer is een trage weg. Ze bestaan in alle maten en soorten: smal en breed, verhard en modderig, stedelijk en landelijk. Ook in Genk vind je een wirwar van trage wegjes. Alle trage wegen zijn voorbeelden van gedeelde, publieke ruimtes in en rondom de stad. Het project WegenWerken focuste gedurende het afgelopen jaar op hoe Genkenaren trage wegen gebruiken en gaat hierop verder om te kijken hoe ze productief kunnen ingezet worden als motor voor gemeenschapsvorming en werkgelegenheid in de stad. Door hun functie als weg, hebben ze allemaal te maken met een spanningsveld tussen hun publieke, gemeenschapsvormende en groene functie die ze kunnen vervullen in een stad en hun functionele karakter als weg “van en naar” en verbinder tussen de rasters in de stad. De geplande gebouwde interventies tijdens het Live Project in, op en rond deze wegen zijn een manier om dat spanningsveld zichtbaar en productief te maken en om op zoek te gaan naar hun potentieel voor de gemeenschap en werkgelegenheid in Genk.

De interventies/cases tijdens het live project concentreren zich op wegen waar er zowel bottom-up initiatieven als projecten vanuit publieke of private instanties in ontwikkeling zijn. De cases hebben gemeenschappelijk dat ze inspelen op het thema “fast lane” en “slow food”. Met de vertraging die in het concept “slow food” zit proberen we het publieke karakter van de trage wegen te versterken. We bedenken de drie plekken ook als een aanzet voor het denken over traag bewegen doorheen de Genk als rasterstad door een mentale kaart te maken van wat er zich op verschillende plekken zou kunnen afspelen. Op elk van de drie locaties gebeurt dat vertragen immers op een andere manier omwille van een andere typologie van de trage weg, andere actoren en de andere context. Drie gebouwde interventies zullen zich daarom focussen op drie verschillende typologieën van de Genkse trage wegen: een ‘lange afstandsweg’, een ‘dienstenweg’ en een ‘schakel’.