Mapping on the wall

TEAM TUIN VAN BETTY_DAG 2

We zijn begonnen met de rolverdeling van de taken binnen de groep. Hierna zijn twee studenten naar de Dienst der Werken van de stad Genk gegaan. De informatie die ze daar verzameld hebben over de materialen werd met de groepsleden besproken. Vervolgens heeft iedereen een taak op zich genomen om de analyse verder te zetten: een deel van studenten zijn voorbijgangers gaan interviewen; twee studenten hebben zich bezig gehouden met het tekenen van de kaart op de muur van de tunnel en één student heeft de informatie verzameld. Deze muurtekening trok  de aandacht van passanten waardoor gesprekken gemakkelijker startten. Belangrijke elementen werden op de wand genoteerd of getekend. Andere voorbijgangers konden hier later weer op inpikken zodat er een continue kruisbestuiving ontstond tussen de tekeningen en notities enerzijds en voorbijgangers anderzijds.

kaart DSC_1699.2