TEAM KOLENSPOOR _ DAG 3

De dag begon met een lezing van Petra Pferdmenges over participerend ontwerpen. Zo heeft ze in Brussel een research bureau opgericht, genaamd ‘Alive Architecture’, dat zich voornamelijk bezig houdt met de rol van de architect in de publieke ruimte. We kregen verschillende projecten en experimenten te zien die ons inspireren in onze verdere uitwerking van het Live Project. Na de lezing kregen de drie groepen feedback over de stand van zaken. Zo gaf ze tips over wat we zouden kunnen doen om lokale mensen te betrekken enzovoort. Op deze manier konden de drie groepen ook van elkaar bijleren. Na een gezamenlijke lunch in ‘The Arch’ zijn we met onze groep gaan brainstormen over mogelijke interventies op het Kolenspoor. Zo willen wij ons focussen op al reeds bestaande maar nog onduidelijke doorsteken. Ons doel hiermee is om mensen van de buurt een interactie te laten voeren met het kolenspoor. Het doel dat we hiermee willen bereiken, is om het vroegere treinspoor meer te benutten en de buurtbewoners een ontmoetingsplek aan te bieden. Vervolgens zijn we naar de locatie getrokken om te bepalen welke doorsteek het meest interessant zou zijn. Hierbij merkten we dat de lokale bewoners zeer open waren toen we spontaan druiven kregen aangeboden. Ondertussen zijn onze twee cartografen begonnen aan het opstellen van een axonometrie van de locatie.

1    2    3