De weg naar het tuinpad

TEAM TUIN VAN BETTY_DAG 4

De vierde dag werd vooral ingevuld door het bedenken van een mogelijke interventie die een opwaardering van onze case kan betekenen. Aan de hand van de interviews van de afgelopen dagen hadden we een duidelijk beeld van de gemeenschappelijke behoeftes van buurtbewoners en gebruikers van deze trage weg.

Het merendeel van de opmerkingen ging over storend autoverkeer. Zo werd er vaak gezegd dat er snel gereden werd in de Hoefstadstraat en dat inkomend verkeer geen rekening houdt met fietsers die uit de tunnel komen. In het verleden zijn er al enkele ongevallen geweest op deze plekken. Een ander punt was de onbekendheid van enkele troeven van deze dwarse weg op de Stiemerbeekvallei. Velen wisten niet wat de Tuin van Betty is of welke activiteiten er plaatsvinden. Ook het Knuppelpad blijkt slechts bij weinigen bekend.

Wat onszelf bovendien nog opviel was het feit dat deze trage wegen vaak onderbroken worden of plotseling lijken te stoppen. Dit is jammer want een weg die mensen van de ene plek naar de andere leidt, heeft veel meer potentieel. Via deze denkpiste kwamen we op het idee dat de Tuin van Betty verder kan doorlopen en bijvoorbeeld ook toegang zou kunnen verlenen tot de parking van de Colruyt. Ook zichtbaarheid is een belangrijk kenmerk voor trage wegen. Wij vonden het heel opvallend dat de ingang van de tunnel achter een terras ligt en niet zichtbaar is vanuit de Vennestraat.

Pieter Dockx
Schets: Pieter Dockx

Een oplossing waar we aan dachten was een stuk van de straat autovrij te maken en er een speelstraat van te maken. Op deze manier zou de hele straat voor traag verkeer beschikbaar zijn en was de fietsweg aan het eind van de tunnel veel duidelijker. Daarnaast dachten we er aan om aan de hand van wegwijzers deze weg bekend te maken vanuit C-mine en dergelijken. Later beseften we echter dat het plaatsen van bordjes niet voor een ‘activering’ van de tunnel zou zorgen.

Uiteindelijk werd het conceptidee een compilatie van voorgaanden. We beslisten om ons eerder te concentreren op de Hoefstadstraat, ter hoogte van het Knuppelpad tot de Vennestraat. Langs deze weg zijn enkele interessante plekken gelegen maar een eenheid ontbreekt en dit zorgt voor onduidelijkheid. Door middel van een verbindend element zou deze route als een groene verbinding of Tuinpark gedefinieerd kunnen worden.

DSC07837 (1)