‘stap het bos in gang’

TEAM ZOL_DAG 5

Zoals we reeds ondervonden tijdens talrijke interviews met wijkbewoners, campus- en ziekenhuispersoneel, studenten, patiënten en fervente wandelaars bestaat er vandaag een algemene onwetendheid over het ‘groene’padennetwerk rondom de ZOL-site. Dit is jammer want de smalle wegjes, geflankeerd door ranke loof- en naaldbomen vormen een bijzonder rustgevende setting die veel potentieel heeft voor alle partijen.

De eerste ‘ingreep’ bestond eruit een duidelijke en verstaanbare kaart te ontwikkelen waarop het groene padennetwerk voor het eerst tezamen met andere interessante locaties rondom de ZOL-site werd getoond, enkele voorbeelden hiervan zijn het Heempark, het Molenvijverpark, de Cosmodrome, etc.

Vervolgens werd de kaart uitgewerkt tot een compacte folder met enkele verhalen waarmee we komende week trachten de verschillende partijen het bos ‘in gang te laten stappen’. Door deze sensibiliseringscampagne hopen we een eerste aanzet te doen tot activatie van het padennetwerk.

De tweede ingreep waarmee we aan de slag gaan is er één van praktische aard. Uit reeds verkregen informatie maar ook uit interviews kunnen we opmaken dat er reeds plannen bestaan. We spraken o.a. met het kinderpsychiatrisch centrum waar men al langer speelt met het idee een kampplaats in het bos op te richten. Tevens waren er ideeën om picknickplaatsen en zelfs een heuse consultatiecaravan het bos in te slepen. Hieruit wisten we de nodige inspiratie te putten waaruit het volgende fysieke voorstel ontstond:

Het kruispunt

De hoofdopzet bestaat er voor ons uit, de verschillende partijen in en rondom de ZOL-site, duidelijk te maken welk natuurlijk recreatief potentieel hen dagelijks omringt. In principe zou een folder moeten volstaan in deze opzet maar toch willen we ook een permanente, bijna symbolische plek in het bos oprichten. Op één van de vele knooppunten ten noorden van de ZOL-site zullen we vanaf maandag starten met de oprichting van ‘het kruispunt’.

Een eenvoudige omkadering van een kruising van vier bospaden, die symbool zal staan voor de vele andere paden en knooppunten, die in de toekomst opgeladen kunnen worden om het bos ook inhoudelijk een grotere aantrekkingskracht te geven.

Het ontwerp werd vormgegeven op basis van een reeks paden die werden gecreëerd door de dagelijkse circulatie van voetgangers. Door de wanden op de aflijning van het bestaande pad te plaatsen transformeert het pad tot een ‘openluchtkamer’. Naarmate de constructie grenst langs de reeks paden, wordt het smaller en dan breder om de steeds veranderende standpunten van de site te verschaffen, hierdoor kan het worden beschouwd als een product van de site.

(Yves Dupont)

titel     Definitieve kaart         dag 5 foto 3