WONEN GROEN PARKEREN

Om zoveel mogelijk over de woonwijk in Runkst te weten te komen, zijn we de inwoners (die we tegenkwamen op straat) gaan interviewen. We hebben hiervoor een strategie uitgewerkt zodat dit vlot en efficiënt zou verlopen. Deze strategie/aanpak gebeurde in verschillende fasen. Zo hadden we 4 hoofdvragen voorbereid die we telkens opnieuw aan de mensen stelden.

  • Hoe wonen jullie en wat is jullie levenspatroon?
  • Woondroom: Hoe zouden jullie willen leven/wonen?
  • Voor- en achterkant van de woning: woon- en leefdromen buiten de woning.
  • Relatie met de buren? Zijn er overeenkomsten? Worden er dingen gedeeld ? Of zijn er misschien mogelijkheden tot delen?

Ook hadden we voor deze interviews een maquette uit papier gemaakt zodat het voor de inwoners duidelijk was waar het over ging. Zo konden ze met de meubels spelen en deze verplaatsen naargelang de woning was ingedeeld. We hadden apart nog kaartjes gemaakt met daar typerende woorden op die de mensen dan in de straat of in de tuin konden plaatsen. Zo kregen wij ook een beter beeld van de wensen i.v.m. tuin, straat, parkeren, wonen enzovoort. Zo zijn we tot 4 families gekomen en deze hebben we dan verder uitgewerkt. We hebben elke familie een kleur gegeven en hier hebben we dan een overzichtelijke schema van gemaakt. Dit hebben we dan verwerkt in een stopmotion als voorlopige eindresultaat.

Ons doel is om het probleem wonen-groen-parkeren verder te onderzoeken. Dit gaan we doen op basis van cijfergegevens in Runkst. Wanneer we deze verzameld hebben, willen we verschillende scenario’s/mogelijkheden gaan uitwerken en hiermee terug naar de families gaan om hierover na te denken en te praten. Op deze manier kunnen er misschien interessante ideeën uitgewisseld worden.

Gele snede (1) Groene snede Rode snede (3) Blauwe snede