“we spelen een spel in runkst”

Om ons onderzoek verder te zetten, zijn we opzoek gegaan naar concrete cijfergegevens van Runkst zelf. Zo kwamen we te weten hoeveel procent van Runkst bebouwd is en wat in de toekomst als woongebied zal worden aangeduid. Het was voor ons overduidelijk dat het aantal inwoners de afgelopen jaren enorm gestegen is en dat dit de komende jaren ook zeker zal blijven toenemen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bewust omgaan met dit toekomstscenario? We vonden het belangrijk om dit voelbaar te maken voor de inwoners van Runkst. Het is interessant om stil te staan bij het gegeven van de parking en de groene (publiek of privé) ruimte. Wat gebeurt er hier mee als het aantal woningen en bewoners gaat stijgen? Gaat het groen helemaal verdwijnen? Of kunnen we hier samen over nadenken en compromissen sluiten?

Om dit gegeven tastbaar te maken, hebben we een spel gemaakt waar iedereen aan kan deelnemen. Het spel bestaat uit een houten plaat waarop huisjes zijn aangebracht in verschillende lagen. Deze huisjes vertalen zich in een bouwblok en een straat met rijwoningen. Alles in het spel is verplaatsbaar. Er zijn drie doosjes: ééntje met groene elementen (bomen, gedeelde tuinen, groene straten..), ééntje met woningen (in lagen) en ééntje met parkeerplaatsen (centrale parking, ondergrondse parking, cambio..). Er zijn dus drie teams en elk team moet zijn doosje met elementen op het bord plaatsen. Dit kan enkel door met elkaar te onderhandelen en samen een toekomstscenario uit te werken. Op deze manier kunnen de participanten op een zowel visuele als tastbare manier reflecteren over de huidige en toekomstige woonsituatie.

Axonometrie definitief  IMG_2424  IMG_2415