Dag 4: vormgeving van de projecten

Deze morgen kozen we elk een locatie, waarop we ook volgende week nog zullen werken, samen met collega studenten die dan zullen aansluiten.

In het centrum was de opdracht nog het vaagst. Hier hadden we dus nog wel wat werk aan. In een groepje van 2 personen zijn we terug ter plaatse gegaan. Op donderdag is er markt in Genk, er was dus heel wat leven. We probeerden door middel van interviews en wandelingen een duidelijker beeld te krijgen van het gebruik en de noden van deze plek en van de stad. We weten nu wat we met onze ingreep willen bereiken. We willen een installatie maken die mensen op één punt verzamelt en deze van daaruit katapulteert naar de verschillende delen van Genk. Aan het station hebben we ook nog een ambitieus idee, maar dit houden we nog even geheim.

In de Stalenstraat deden we vandaag een functieonderzoek en brachten we mogelijke doorgangen naar de Stiemerbeekvallei in kaart. Daarnaast onderzochten we de verschillende eigendomsbelemmeringen. Na de interviews die we deze week deden en de wandelingen in het gebied, kwamen we vandaag tot een eerste voorstel: we willen een installatie ontwerpen die voorbijgangers bewust maakt van het natuurgebied dat er achter de Stalenstraat ligt. Het moet een ontmoetingsplek worden en een startpunt om het gebied op een verrassende manier te ontdekken.

Om een duidelijker zich te krijgen op de situatie van het ZOL zijn we de site nog eens gaan bezoeken. Deze keer hebben we de ruimte elk vanuit onze eigen beleving geanalyseerd. Zo ontdekten we twee ruimtes met elk een eigen karakter en potentieel. Beiden worden momenteel onderbenut, maar bezitten wel ruimtelijke verblijfskwaliteiten. We willen het potentieel van deze ruimtes versterken met onze installaties. Door middel van een routing willen we beide ruimtes verbinden met het bestaande paden-netwerk.