DAG 6: DE ZOETE INVAL

CENTRUM

Week 2 en daarmee ook de laatste week van ons Live Project ging van start. Vanaf deze week wordt de groep danig uitgebreid en zijn we in totaal met ongeveer 55 studenten. In de voormiddag werd er voor de nieuwkomers een inleiding gegeven over enerzijds het Live Project (Be)wegen en anderzijds het overkoepelende project WegenWerken, ook medewerkers van AHK kwamen opnieuw aan het woord. De groepen werden verdeeld en vanaf de namiddag vlogen we er stevig in. Enkele studenten bleven in De Andere Markt om er een lezing te volgen van Julia Udall van de Sheffield Hallam University. De andere studenten begaven zich naar het centrum van Genk om er voeling te krijgen met de site (het Stadsplein) en er kort te discussiëren over het ontwerpvoorstel. De bedoeling is om er een ruimtelijke ingreep te doen met 4 ‘armen’ die elk wijzen naar een interessante route waar men vanop het stadsplein naartoe kan vertrekken, een voorbeeld van zo een route heeft als eindpunt het Molenvijverpark. Voor deze installatie werd er volop gebrainstormd over mogelijke uitvoeringsmaterialen, morgen zal de knoop doorgehakt worden.

Het idee voor onze interventie bestaat uit twee delen, naast de ruimtelijke interventie zouden we ook graag een sociale, bewegende interventie doen met mensen. Hiervoor is er nog wat discussie met stad Genk en politie omtrent de veiligheid, hopelijk krijgen we morgen (eindelijk) positief bericht! Toch besloten we om niet bij de pakken te blijven zitten en deden we al een eerste aanzet voor het zoeken naar vrijwilligers om mee te werken aan deze act.

THOR EN STALENSTRAAT

De dag begon om 10.00u in de Andere Markt in Genk. De groep is aanzienlijk gegroeid in vergelijking met de eerste week van het Live Project. Omdat er veel nieuwe studenten waren werd het hele idee rond het Live Project (Be)wegen opnieuw kort toegelicht. Vervolgens werden de verschillende types van wegen uitgelegd en hebben ook de mensen van Architectenhuiskamer zich even aan ons voorgesteld. Hierna werden de concrete interventies op de drie locaties aan ons toegelicht en hebben we ons verdeeld over deze projecten.

Onze groep heeft als locatie de Stalenstraat. Onze interventie heeft als bedoeling om de mensen meer bewust te maken van de aanwezigheid van de grote hoeveelheid groen nabij deze locatie, namelijk het Thorpark en de Stiemerbeekvallei. Dit willen we doen door een toren te bouwen die enerzijds werkt als een landmark en aantrekkingspunt en anderzijds een mooi zicht biedt op het groen. De vraag is hoe we onze toren hoog genoeg krijgen zodat deze boven de bomen uitkomt. We hebben een bedrijf gecontacteerd dat kan zorgen voor een mobiele schaarlift. In combinatie met de toren wordt er ook een BootsBar gemaakt, waar mensen rubberen laarzen kunnen huren om van hieruit een wandeling te maken door het groen richting het Thorpark. Deze route kan ook met de fiets gevolgd worden. Momenteel hebben we een basisontwerp klaar waarmee we morgen aan de slag gaan op onze locatie.

ZOL

Vandaag werd ons team versterkt met een 50-tal extra studenten. In de ochtend werden deze snel gebriefd over de vooruitgang die we afgelopen week hebben gemaakt. Daarna verdeelden we ons over de drie sites. Vanaf nu zal er in vaste groepen gewekt worden rond elke site.

De middag werd gevuld met een kort plaatsbezoek. Op deze manier konden de nieuwkomers kennis maken met de site waarop we deze week zullen werken. We hebben als eerste de route gewandeld die we willen realiseren met onze installatie. Onderweg werd duidelijk dat deze route samenvalt met een brandweg. Op zo’n brandweg mogen geen vaste constructies staan. In de namiddag kwamen we samen op school om nog enkele ideeën te pitchen. Hier kwamen enkele heel interessante dingen uit, maar vooral veel dingen die we de volgende dagen moeten testen. We besloten de dag met een taakverdeling en zetten ons werk vol enthousiasme verder!