For 3, OPZC Rekem

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem specialiseert zich in forensische zorg, een tak van geestelijke gezondheidszorg die focust op personen met een verstandelijke beperking, een interneringsstatuut en mogelijks een psychiatrische problematiek. Patiënten leven hier samen in leefgroepen, in een beschermde omgeving. Deze omgeving heeft een enorme impact op het welbevinden van bewoners en het therapeutisch klimaat waarin met hen gewerkt wordt. In dit Live Project zoeken we samen met bewoners en begeleiders naar een alternatieve aanpak voor de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes voor dagelijkse activiteiten als eten, koken, tv kijken, …