OP LOCATIE EN Z33

DAG 1

Na een de info die we op school kregen over de live projects werden er groepen gevormd per locatie. In de namiddag verdeelde elke groep zich in twee, waarop het ene deel de locatie ging bezoeken. Het andere deel begaf zich naar Z33, want daar hadden ze voor ons materialen ter beschikking die we konden recupereren van reeds bestaande constructies.