Een rollende start

DAG 1 – 16/09/19

Het europark, een bedrijventerrein ten midden van het groen. Toch is er een groot gebrek aan kwaliteit op het terrein zelf. Aan de hand van een eerste verkennende fietstocht ontdekten we al snel enkele prangende knelpunten van deze site. Het groen dat het terrein omringd komt maar zelden terug op de site zelf, er is duidelijk sprake van een overdaad aan verharding van de ondergrond. Daarnaast ligt de focus binnen deze omgeving voornamelijk op transport via auto of vrachtwagen, de voetganger en fietser staan lager op de ladder. Fiets-infrastructuur en herkenningspunten ontbreken. Dit contrasteert met de omgeving van het terrein waar de fietser ten volle wordt verwent met veilige fietsruimte. A.d.h.v. actieve interviews die we de volgende dagen zullen uitvoeren, gaan we onderzoeken welke knelpunten de gebruikers van deze site zelf zien en ervaren, om deze vervolgens overzichtelijk in kaart te brengen.