Eerste verwonderlijke indruk

DAG 1 – 16/09

We begonnen het Live Project in een vergaderlokaal op de locatie te Rekem. Hier gaf Kurt, de hoofdverantwoordelijke van de afdeling waar we rond gaan werken, een inleidende uitleg over het concept van het centrum. Hij legde hun werkwijze uit en bereidde ons rustig voor om de bewoners te leren kennen.

Vervolgens kregen we een rondleiding over de gehele campus. We zagen de manege, de ateliers waar therapieën worden gegeven tijdens een mooie wandelroute doorheen een groene omgeving.

De rondleiding op de campus eindigde in het gebouw van de afdeling in kwestie. Hier kregen we uitleg over het dagelijks leven en de huisregels. We maakte ook kennis met de psychologe, de begeleiders en de bewoners.

We eindigde de dag met een eerste, inspirerende brainstormsessie.