Observatie van het dagelijkse leven

DAG 2 – 17/09

We begonnen de tweede dag met ons onderzoek door te praten met de ‘huismoeder’ en de zorgkundigen. Zij toonden ons nog nieuwe dingen, zoals enkele bewoonde kamers. We spraken ook met de bewoners, zij waren zeer enthousiast en willen graag hun inbreng hebben in het project.

Na de bevragingen trokken we ons terug in ons lokaal en bespraken we onze eerste indrukken van de afdeling. We wisselden ideeën uit over mogelijke manieren van mapping.

In de namiddag besproken we de verworven informatie. We concludeerden dat de bewoners veel roken en dus vaak in de tuin aanwezig zijn. Dit is voor de bewoners de belangrijkste plek van de afdeling.

Daarnaast merkten we dat de noden van de bewoners anders zijn dan die van de begeleiders. We dachten na over een tactiek om met een interventie een reactie uit te lokken, zonder inbreuk te doen op de structuur en houvast van de bewoners.

Vier personen van onze groep volgden de bewonersvergadering om onze informatie over de afdeling uit te breiden. Op dit moment konden we iedereen in één keer betrekken bij het proces.

Tot slot deden we nog een brainstormsessie over een mogelijke interventie met behulp van schetsen.