Vragen & Klagen

DAG 2 – 17/09/19

We begonnen onze dag in Z33 waar we met de groep van duurzame open ruimte kort hebben besproken hoe we zullen samenwerken. De samenwerking zal tot uiting komen in de vormentaal en materialisatie van onze projecten. We zetten onze dag verder in de kantine ‘Red Star Laak’ waar we onze aanpak voor de komende week overliepen. Vervolgens zijn we in groepen van 2 de straat op getrokken om inwoners, fietsers en bedrijven te bevragen. We stelden ook een online vragenlijst op. We verwerkten samen de info die we hierdoor verkregen aan de hand van een kaart. Wat opviel is dat door de meeste ondervraagden de buurt als ‘wel oké’ wordt ervaren maar dat er toch enkele kruispunten zijn waar gevaar schuilt. Een integratie van wonen, werken en recreatie is niets waar men over wakker ligt. Ook tussen de bedrijven is samenwerking of de ambitie hiertoe schaars. De bevraagde groep is natuurlijk nog niet zo uitgebreid en we hopen dat morgen wat nuances kan brengen.