Waar een wil is … is een materialen bibliotheek!

Dag 4 – 19.09.19

We gingen samen van start in het NAC met een sessie brainstormen. Hieruit kwam voort dat we best zouden vertrekken van het materiaal dat voor handen is binnen het Europark, dus 4 van de 6 trokken op pad om restmateriaal te verzamelen van de verschillende bedrijven, mét resultaat.

Ondertussen werd er door de andere verder gewerkt aan kaarten en interviewfiches. In de namiddag kwamen we weer samen om nog wat ideeën uit te wisselen waarna we bij wijze van inventarisering een compositie maakten de van de verworven materialen. Dat inventariseren is deel van ons live project, waarbij we rond een materialen bibliotheek werken. Deze materialen bib willen we als basis gebruiken om een ontmoetingsplek te bouwen waar wonen en werken hand in hand gaan. Als uitvalsbais voor deze plek kozen we de voetbalkantine van Red Star Laak. Voor zondag voorzien we een mock-up van de materialen bib aan het stoppunt langs de fietsroute. Morgen gaan we met de materialen aan de slag om deze mock-up vorm te geven.