Het ontwerp

Dag 3: 18/09/2019

De dag begon met een toelichting over veiligheid door meneer Dries Posen. Hij heeft ons de algemene maatregelen uitgelegd. Belangrijk hierbij is dat collectieve veiligheid belangrijker is dan individuele veiligheid. Hiervoor nemen we de gepaste maatregelen zoals het dragen van veiligheidshandschoenen, een helm, gehoorbescherming,… . We nemen geen onverantwoorde risico’s, we houden de werkplaats opgeruimd en zorgen ervoor dat we de werktuigen correct gebruiken.

Voor het open koffiemoment waren twee geïnteresseerde dorpelingen aanwezig. Wij hebben hen een korte presentatie gegeven over de stand van zaken. Wij hebben het schema voorgesteld dat wij gisteren hadden gemaakt met een schematische weergave van het goederenstation in verschillende scenario’s en welke groepen hiervan gebruik kunnen maken. De dorpelingen gaven aan dat het goederenstation zeker een toog moet hebben, aangezien dit iets is waar enorm veel vraag naar is. 

Om ons programma verder te concretiseren hebben wij de rest van de voormiddag informatie verzameld over de geschiedenis van het gebouw en de wensen van de dorpelingen. Ook zijn we op zoek gegaan naar lokale ondernemers die eventueel gebruik kunnen maken van het goederenstation zoals de wijnboeren, fruitboeren, schrijnwerkers,… . 

In de namiddag hebben wij het goederenstation opgeruimd, wij hebben plaats gemaakt door heel wat spullen buiten te zetten. Deze plaats hebben wij nodig om iets nieuw te kunnen neerzetten.

Op het einde van de dag hebben wij conceptschetsen gemaakt door middel van een schets roulette spel waarbij wij in koppels aan één schets werken, en doorschuiven zodat meerdere mensen inbreng kunnen hebben in de verschillende schetsen. 

 

Dag 4: 19/09/2019

Samen met Frank, Sarah en alle groepen hebben wij de stand van zaken per groep besproken, we zagen een duidelijke rode lijn doorheen de drie projecten. Hierop hebben we verder gebrainstormd. Het groepje ‘dorp’ en het groepje ‘landschap’ willen beide een stuk ‘vloer’ van het goederenstation uitbreiden naar buiten. Dan is voor ons de vraag hoe wij de lijnen in het interieur benadrukken. Leggen wij de nadruk op de ‘straat’ die doorheen het gebouw loopt? Of leggen wij de nadruk op het gebouw dat tussen de straat ligt? Of zien we het als een ‘straat’ met een verbreding?

Ook hebben wij nagedacht wat onze ‘objecten/modules’ in het interieur kunnen zijn, dit hebben wij verder geconcretiseerd. Wij willen werken met panelen die ruimtes kunnen afscheiden van elkaar en eventueel ook kunnen dienen als presentatiepanelen.
Vervolgens zijn wij op zoek gegaan naar houten panelen, wij hebben rondgebeld naar schrijnwerkers en houthandelaars om te vragen of zij hout op overschot hebben dat wij kunnen gebruiken. Zo hebben wij OSB-platen en een grote vezelplaat kunnen vinden.

Met de afmetingen van de OSB-platen hebben wij verder nagedacht hoe onze panelen er kunnen uitzien, en hoe dat wij deze aan elkaar willen vastmaken om een grotere plaat te maken. We hebben nagedacht over hoe wij deze willen laten staan op een ‘voet’. Ook willen wij wat variaties in de platen, we willen experimenteren met (spiegel)folie rond een plaat en met vast gespannen touwen in een kader. 

Verder hebben wij gewerkt aan de presentatie voor de Pitch die morgen zal doorgaan. Hiervoor hebben we wat conceptschetsen gemaakt, persona’s uitgeschreven, de connecties van Jesseren in kaart gebracht, en een beeld waarop te zien is hoe ons paneel er kan uitzien.

Dag 5: 20/09/2019

Vandaag hadden de studenten van architectuur een afspraak op de faculteit i.v.m. hun thesis. Ook moesten we een Pitch voorbrengen op de faculteit, waar minimum 2 studenten per groep aanwezig moesten zijn. 

Hierdoor waren enkel de interieur-studenten op locatie in Jesseren tot 2 uur in de namiddag. Wij hebben in die tijd geëxperimenteerd met de gekozen materialen. Zo hebben wij onder andere een paneel ingepakt met een iso-thermisch deken, een touw gespannen in een frame. Wij hebben gaten geboord in houten panelen, hier met touw 2 panelen aan elkaar geknoopt. Wij hebben al deze ‘testjes’ samen gelegd en gekeken of het bij elkaar past, en zo onze keuzes verder verfijnd.

In de namiddag hebben wij een feedback moment gehad met Frank, samen hebben we nog wat veranderingen gedaan aan het ontwerp, zo bestaat 1 paneel nu uit 3 OSB-platen die zo geschikt worden, waardoor het paneel in dikte het dubbele is van één OSB-plaat, waardoor deze steviger zal zijn. Wij hebben de ‘voet’ van de panelen verder ontworpen, deze zullen ook uit OSB-platen worden gemaakt.

De rest van de namiddag hebben we ons materiaal verzameld. Wij zijn met drie auto’s al de OSB-platen gaan halen. Ook hebben we rondgebeld naar mensen van het rode kruis, om te vragen of zij ons willen sponsoren met isothermische dekens. Bij het rode kruis van Tongeren mogen we maandagavond 15 dekens ophalen.