Let’s call it MOBI

DAG 10 – 25.09.19

Woensdag zijn we bezig met het voorzien van een zeil op één van de twee losstaande constructies.

   

link_video_zeil_wordt_afgerold

Daarna zijn we verder gegaan met het maken van bankjes. Langs elkaar kunnen ze ook functioneren als één grotere zitbank.

Als we het als een toekomst scenario bekijken, kan het in combinatie met een bar in een container als overkoepeling dienen bij evenementen. Het kan gebruikt worden als een bushalte waar ook onder geschuild kan worden bij slecht weer. Maar er kunnen ook fietsworkshops onder georganiseerd worden. Ten slotte kan het ook een infopunt zijn voor touristen of een hangplek voor jongeren.

En het wordt al goed gebruikt !