Dag 1: Kennismaking met de site

De Orleanstoren was ooit een heus landmark van Aarschot. Op de Orleansberg stond de uitkijktoren vroeger prominent als deel van de stadsomwalling. De dag van vandaag blijft er helaas niet veel over van het uitzicht over heel Aarschot: de toren is grotendeels vervallen en door de dichte bebossing op de berg is het uitzicht ver te zoeken. Hierdoor is de eens iconische plaats vergeten door omwonende en wordt deze voornamelijk nog bezocht door hangjongeren. 

 

Na kennismaking met de schepen Bert Van der Auwera en stadsplanner Jan Mathijs werd er duidelijk wat van ons verwacht werd: de site herintegreren in het stadsweefsel en de toren teruggeven aan de Aarschottenaren. Aarschot investeerde de laatste jaren veel in de heropwaardering van delen van de stad. Zo wordt het landschapspark waar de site zich in bevindt momenteel heront-worpen door a2o architecten. Ook de Orleanstoren is deel van dit proces: de plek moet weer een belangrijk deel worden van de omgeving, een plek die bezocht en gewaardeerd wordt.