ZOEKEN NAAR MEER…

Woensdag 23/09/2020 DAG 3

Onder begeleiding van Frank en Hannelore, evolueerde onze speelse ideeën naar een meer concrete visie. Werkend rond het idee om met stoelen het ontmoeten in de wijk te stimuleren, willen we veranderingen in de buurt tastbaar maken. 

Vervolgens zijn we opnieuw op pad gegaan om de mogelijke locaties nauwgezet te observeren en ter plaatse te brainstormen. Deze resultaten brachten we samen op een kaart. Dit was het startschot voor onze zoektocht naar stoelen.