Dag 7: Uitvoering

Eenmaal begonnen aan de conceptuele heropbouw van de stadsomwalling, kwamen we tot de conclusie dat het veel krachtiger oogt wanneer we de muur als één lijn terug zichtbaar zouden maken. Deze lijn werd opgebouwd als twee rijen op 1 meter van elkaar om de dikte van de oorspronkelijke omwalling te visualiseren. Deze twee rijen werden geschrankt langs elkaar opgebouwd, bestaande uit houten palen. Dit zorgt ervoor dat wandelaars er nog steeds doorheen kunnen lopen, en dat er van op elk punt in het landschap andere zichten en sferen worden gecreëerd.

Tijdens het uitgraven van punten waar de palen in geplaatst zouden worden, botsten we meermaals op de restanten van de oorspronkelijk muur, die nog in de ondergrond aanwezig zijn. Dit bracht een extra inspanning met zich mee, maar bevestigde onze aanname van de plaats van de stadsomwalling.

Verder zijn we briefjes gaan uitdelen in de buurt om kinderen uit te nodigen om deel te nemen aan het spel van woensdagnamiddag. Eveneens nodigden we de buurt uit om donderdag het eindresultaat te komen bezichtigen.

Met de schepen van openbare werken is er gepolst over onze tweede interventie, gelegen op de Geetsstraat. Hij vreesde dat dit niet zou lukken om het administratief zo kort dag in orde te brengen. De komende twee dagen zullen meer duidelijkheid scheppen over de realiseerbaarheid op of aan de Geetsstraat.