LP ‘Plan je wijk’ (Zwijnaarde – Gent)

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building werkt samen met Maat Ontwerpers aan de wijkstructuurschets Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk in opdracht van de stad Gent. Een wijkstructuurschets is een ruimtelijk raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk op korte, middellange en lange termijn. Dit ruimtelijk raamwerk is opgebouwd uit 5 ruimtelijke concepten. 

Tijdens het live project gaan we inzoomen op één ruimtelijk concept, de parkstrip.

Locatie woonzorgcentrum Zonnebloem

Er loopt vandaag al een trage weg langs de achterzijde van woningen en het woonzorgcentrum Zonnebloem dat de verbinding maakt tussen de parking van de sporthal en het woonzorgcentrum. Een deel van de afscheiding van het woonzorgcentrum is ook al weggenomen waardoor er een aftakking is ontstaan van de trage weg. Recent werd de afsluiting hier weer gedicht omdat er werken aan de andere zijde van het woonzorgcentrum bezig zijn en er dus geen veilige doorgang meer mogelijk is. Het is niet uitgesloten dat na het uitvoeren van de werken de afsluiting opnieuw wordt geopend. 

De studenten onderzoeken wat deze ruimte kan opleveren als de volledige afscheiding wordt weggehaald en welke nieuwe verbindingen er tot stand kunnen komen. 

Hoe kan de ruimte van een trage verbinding transformeren tot een ontmoetingsruimte? Wat betekent zo een pocket park of ontmoetingsruimte in de parkstrip? Voor wie is deze ontmoetingsruimte? Hoe worden de verschillende belangen voor een ontmoetingsruimte op elkaar afgestemd?

Locatie buurtpark Hekers

In de omgeving van het buurtpark Hekers komen verschillende woonvormen samen: de verkavelingen in Ter Linden / Hekers, de sociale huisvesting in de Gemberstraat en een recent woonproject in Ter Linden ter hoogte van Wittebroodhof.

De wijkstructuurschets heeft oa als doel om toekomstige ontwikkelingen te sturen in een gewenste richting, dus ook de verdichting die nu al aan de gang is in Zwijnaarde. Bewoners zijn vaak terughoudend ten opzichte van verdichting, want het zorgt voor een transformatie van hun woonomgeving. 

Met het Live Project willen we testen hoe de wijkstructuurschets hier concreet kan worden gemaakt om zo het gesprek aan te gaan met de bewoners over verdichting. De studenten onderzoeken hoe de individuele woonwensen van de bewoners uit de verkavelingen overeenstemmen met de uitdagingen op vlak van klimaatverandering. Kan er een afweging worden gemaakt tussen individuele woonwensen en collectieve winsten?