LP ‘Plan je wijk’ (Zwijnaarde – Gent)

locatie 1: confrontatie recreatie en natuur
locatie 2: confrontatie bedrijven en wonen

De onderzoeksgroep Spatial Capacity Building werkt samen met Maat Ontwerpers aan de wijkstructuurschets Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk in opdracht van de stad Gent. Een wijkstructuurschets is een ruimtelijk raamwerk voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk op korte, middellange en lange termijn. Dit ruimtelijk raamwerk wordt opgebouwd uit structuurbepalende elementen en op strategische locaties wordt er meer in detail ingezoomd.
Twee live projects kunnen plaatsvinden op locaties die een strategische ligging in deze wijkstructuurschets wat betekent dat er verschillende ambities samenkomen. De concrete opgave en de locaties worden bepaald begin juli wanneer we met de bewoners in gesprek zijn gegaan over het ontwerp van de wijkstructuurschets. Momenteel hebben we al twee mogelijke locaties in het vizier. De eerste locatie bevindt zich in het oosten van het studiegebied aan de Scheldevallei. De opgave is hier om na te denken over een verblijfplaats die deze verschillende belangen (recreatie, natuur, landbouw) in overweging neemt. De tweede locatie is meer in het noorden gesitueerd waar er een harde confrontatie is tussen bedrijven met een bovenlokale functie en de het omliggende woonweefsel. De opgave is hier om na te denken over een ontmoetingsruimte die een opportuniteit creëert om bedrijven en wonen dichter bij elkaar te brengen.
Bekijk ook de projectwebsite voor meer info over het proces tot nu toe: www.planjewijk.be