DAG 1 – OP VERKENNING IN VLASAKKER

Vandaag bevinden we ons in Kortrijk voor de effectieve de kick-off van ons Live Project. Wij, als 2de master studenten aan de Universiteit Hasselt, zullen als groep ‘Kortrijk Overmorgen’ werken in het natuurgebied De Vlasakker in Kortrijk. 

Vlasakker is een open ruimte gebied gelegen tussen 2 onderwijscampussen en
enkele woonwijken. Het vormt een verbinder tussen mens en natuur en tussen wetenschap, onderwijs en wonen. 
In het live project onderzoeken we hoe Vlasakker een betekenisvolle schakel en ontmoetingsplek kan worden tussen de omliggende woonwijken en de universiteitscampussen.

Deze morgen werden we verwelkomd door enkele bestuursleden van de stad Kortrijk: Brecht, Katrijn en Bruno. Zij gaven ons een presentatie en een rondleiding op de site. Volgens hun is één ding helder: Kortrijk heeft veel verschillende kwaliteiten en wil deze ook in de kijker zetten. Kortrijk wil meer stad zijn, meer open ruimte creëren en kwalitatief groeien door zich te ontwikkelen als een verbonden, groenblauwe en ondernemende stad. Ook Vlasakker maakt deel uit van hun ontwikkelingsplan dat in de toekomst uitgebreid tracht te worden tot ecologisch stadspark. Gezien de ligging en biodiverse waarde heeft de stad beslist om de komende jaren op dit project in te zetten. Het is belangrijk dat het gebied zal helpen om een eenheidsgevoel aan te wakkeren tussen de twee naastgelegen campussen. Ook zal het een zachte recreatieplek trachten te bieden aan de buurt. Deze ambities nemen wij mee in ons live project dat gedurende 2 weken zal plaatsvinden on-site.

Na de rondleiding zaten we als groep samen voor een brainstormsessie om onze eigen opvattingen en ideeën met elkaar uit te wisselen. Tijdens onze sessie werden we vergezeld door een groepje ouderen waren aan het sporten waren voor Wereld Alzheimerdag.

on site bezoek

 

Na onze brainstormsessie, werden de communicatieverantwoordelijken en journalisten verwacht op de campus KULAK. Hier verwachtte Matthias Dufour, verantwoordelijke van Studentenvoorzieningen ons. Hij gaf ons meer uitleg over hoe de studenten Vlasakker momenteel gebruiken en wat volgens hem naar de toekomst toe belangrijke aandachtspunten zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied: een groene, aantrekkelijke en veilige verbinding tussen de campussen en Vlasakker. De andere studenten hielden enkele interviews met buurtbewoners, waarbij het snel duidelijk werd dat Vlasakker vooral een plek is waar ze hun hond uitlaten. We kwamen tot een conclusie dat het een plek is die zeer veel potentie biedt, maar op dit moment niet ten volle benut wordt, zowel niet door buurtbewoners als studenten, en de natuur de plek heeft overgenomen. Morgen gaan we in groep verder brainstormen. Spannend!

regenwaterbassin
akkers