Dag 1 – Plan je wijk, Zwijnaarde

De Zwijnaardenaars zijn enorm trots op hun wijk omwille van hun vele troeven: veel groene ruimte, het sterk dorpsgevoel en de grote bedrijvigheid. Wij trachten tijdens deze Live Projects in te spelen op deze troeven, in samenwerking met de bewoners. Deze weken focussen we ons op twee thema’s:

Corona heeft ons duidelijk gemaakt dat de nood aan groene en publieke ruimte hoog is. Deze ruimtes zijn stilaan aan het verdwijnen door de bijkomende verkavelingen. De buurtbewoners van Zwijnaarde hechten veel belang aan trage wegen en een connectie tussen de verschillende buurten om zo het sterk dorpsgevoel te kunnen behouden. Beide opdrachten willen hierop in spelen en proberen deze problematiek aan te pakken.

Ruimtelijke verneveling is een aanslepende problematiek waar we reeds jaren mee te kampen hebben. Verdichting brengt vaak een negatieve connotatie met zich mee. Wij, masterstudenten architectuur, willen in dialoog gaan met de bewoners van Zwijnaarde om een bewustwording te creëren. Met ons project willen wij hun graag op een interactieve manier inzicht bieden in het potentieel van verdichting. We hebben alvast aan sight-seeing gedaan en de eerste brainstormsessies zijn achter de rug.