Dag 1 en 2: kennismaking met de site

In een Daltonschool staat het kind centraal en is het belangrijk dat ze op hun eigen manier gaan bijleren. De school bevindt zich in een groene omgeving en biedt de kinderen veel speelmogelijkheden aan. De drie belangrijke pijlers van de Daltonschool zijn namelijk zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid.

           

Op maandagochtend (20/09), de start van het schooljaar, gingen de live projects van start met voorafgaand een inleiding met de algemene informatie van de projecten. De volgende ochtend (21/09) kwamen we samen in de Daltonschool Talentuin in Lummen. Enkele studenten van de UHasselt gingen mee les volgen om de belevenis van een klasmoment te ervaren en te observeren hoe bepaalde kinderen reageren. De overige studenten gingen mee op rondleiding door de school onder leiding van directrice Cindy en leraar Rik om eens te kijken naar interessante locaties in het pand en erbuiten. De school vindt het zeer belangrijk om het groen mee te betrekken en de kinderen ook een plaats in de natuur te geven. Zij kunnen op hun beurt spelen in het bos, op de speelplaats of op het voetbalveld. Tijdens de rondleiding werden er ook enkele interessante punten aangeduid zoals niet-benutte plaatsen en ‘verboden’ zones. Hierna kregen we meteen een bundel en plattegrond in onze handen geduwd van de school met hun tweejarig uitbreidingsplan. Deze was al zeer volledig en vooral ambitieus. Ze gaven aan dat een minpunt hierdoor was dat ze te veel willen uitvoeren en daardoor dingen niet volledig kunnen afmaken. Echter waren er interessante elementen bij zoals extra banken van boomstronken, tipi’s, een soort amphitheater,… We stelden ons meteen de vraag of het een meerwaarde zou zijn om als groep nog een losstaand, nieuw element toe te voegen met deze plannen in ons achterhoofd… Zeker de moeite om over na te denken.

Koekjespauze, eerst even binnen een koekje eten tijdens het ‘Karrewiet’ kijken en daarna kort buiten spelen. Hier wordt het spelen weer in de kijker gezet. Tijdens deze pauze, namen we enkele leerlingen apart om een paar vragen te stellen. Deze leerlingen zijn gekozen naargelang hun reactie tijdens onze observatie in de klasjes. Een contrast tussen luid, stil, of juist beide in andere omstandigheden. We kwamen al snel te weten dat elk kind andere noden heeft, wat natuurlijk logisch is. Van ‘voetballen en zitten op het gras’ naar ‘liever ontspannen in de hangmat’. De verspreiding van kinderen naar alle hoeken van het bos en de speelplaats om groepjes te creëren met uiteenlopende behoeftes, was zeer leerrijk om te zien. 

In de namiddag gingen we kinderen en leerkrachten interviewen en vragen stellen in verband met de school. “Wat zijn jouw favoriete plekken op school”, en “Wat zijn de minder leuke plaatsen”, waren onder andere gestelde vragen. Hier werd ons toch duidelijk dat elk plekje luidruchtig wordt, zelfs de hangmatten die bedoeld zijn om te ontspannen. Maar ja, wat zou je zelf doen als kind als er geen schommels aanwezig zijn? We merkten dat velen toch nood hadden aan zo’n rustig plekje om je al dan niet af te zonderen, en zeker een plek waar ze wél mochten zitten. Na deze observaties en bevragingen gingen we samen brainstormen over wat de leerlingen en leerkrachten zowel missen op school. De school focust wel op die drie belangrijke factoren, maar de rust is toch ver te zoeken op sommige plekken… Hierdoor wordt zelfstandigheid of het ‘op jezelf’ zijn moeilijk.

Bovendien wil de school vrijheid uitstralen, maar deze wordt belemmerd door bepaalde grenzen. Grenzen die zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn. Kijk maar naar de grens tussen de school en de buurt. Het is nog steeds een afgezonderd perk waar enkel vrijheid is binnen de school hun grenzen. In de school zelf is er ook een groot onderscheid tussen de kleuters en het lager onderwijs, dit is deels zo gedaan door Covid19 natuurlijk. In de pauze zijn er zelfs plekken waar niet gespeeld mag worden door gebrek aan overzicht. Dit is een grote zonde. Als laatste viel het ook op dat de klaslokalen en de overige gebouwen gewoon ommuurd zijn zoals overal. Zij zijn heel gesloten richting de natuur maar ook richting de omgeving. Ze vormen een soort barrière voor de buitenwereld. De school heeft zeker stappen genomen in de juiste richting, maar duidelijk nog niet genoeg! 

Met veel stof om over na te denken, kunnen we aan de slag gaan op dag 3. Stay tuned 😉