DAG 3: IDEEËN À VOLONTÉ

 

 

 

 

 

 

Vandaag had De Talentuin een dagje vrij, maar de studenten van de UHasselt bleven ijverig doorwerken. Dit was de geschikte dag om alle informatie te verwerken die we gisteren verzameld hadden. Alle pijnpunten die aan bod kwamen hebben we in kaart gebracht in de vorm van een zachte atlas. 

 

 

Alle geïnterviewde leerlingen en leerkrachten kregen een ‘persona- kaartje’ waarop een interessante quote werd geschreven die ons stof tot nadenken gegeven heeft. De meeting met Ruth heeft ons weer een frisse blik gegeven op ons brainstorm werk vandaag. Om ook de buurt te betrekken bij dit Live Project werden er affiches en flyers gemaakt waarmee we iedereen op de hoogte willen brengen van ons werk in De Talentuin. Ook de eerste contacten met de verschillende collectieven werden via sociale media gelegd. 

Na heel wat denkwerk beginnen er zich stilaan concretere ideeën te vormen… Hopen dat deze morgen nog stand houden 🙂