DAG 4 & WEEKEND – PITCHMOMENT EN MATERIALEN ZOEKTOCHT

We sluiten een week gevuld met verschillende brainstormsessies en een hoopvol ideeën, af met een pitch moment op vrijdagnamiddag. We presenteerden voor het eerst ons werk aan diverse begeleiders en enkele actoren binnen het stadsbestuur van Kortrijk. Aan de hand van de positieve feedback die we ontvingen, staan we klaar om ons weekend in te zetten en onze ideeën gedurende volgende week verder uit te werken en te realiseren voor ons eindevenement dat we organiseren op donderdag 30 september.

pitchmoment

Tijdens het weekend gingen we reeds op zoek naar mogelijke materialen die we kunnen gebruiken voor de ‘installaties’ die we willen ontwerpen en neerzetten in de Vlasakker.