DAG 6 – BOUWEN MAAR!

Vandaag bevinden we ons in het ‘Maaklab’ aan de campus Kulak om deze uit te voeren in de verschillende materialen die we troffen. De voormiddag is al snel gevuld met het uitzagen en op maat modelleren van de benodigde materialen. De mobiele modules worden opgebouwd uit houten balken en plankjes. De richtingaanwijzers worden eveneens uitgevoerd uit houten plankjes die met verf omgevormd worden tot gekleurde pijltjes, met per route een verschillende kleur.

Tegelijk beginnen we met het opschonen van de paden die er momenteel zeer verwilderd bijliggen. Dit bleek ook uit de interviews met wandelaars maar ook omwonenden en studenten die aanhaalden dat Vlasakker hun onbekend is omdat de toegangen maar ook routes doorheen het groengebied onduidelijk zijn en niet erg uitnodigend.  Aan de hand van verschillende rondwandelingen binnen de site registreren we verschillende routes doorheen Vlasakker om zo hun afstanden en tijd nodig om deze af te leggen te registreren. Zo kunnen we de routes correct op kaart te brengen. Met onze richtingaanwijzers en interactieve kaart geven we deze weer zodat wandelaars maar ook bijvoorbeeld studenten tijdens hun pauze hun eigen wandeling gemakkelijk kunnen uitstippelen. Door de duidelijke routes willen we verbindingen creëren met de toegangspunten en de ‘verborgen parels’ die we hebben uitgekozen.

Namiddag hielden de journalisten en cartografen een bespreking met begeleidster Barbara over het abstract en de kaart.  Voor de kaart is het belangrijk om nog meer in contact te komen met omwonenden en studenten om verschillende opvattingen te registreren. We gingen verder op pad om dit contact op te zoeken. Ook begeleiders Frank en Peter kwamen op bezoek en zo werden er nog enkele kleine aanpassingen uitgevoerd. Het ontwerp van de modulus werden lichtjes aangepast. Klaar om deze effectief te bouwen morgen!