dag 8 – ‘aan alles komt een eind’

Buurtpark Hekers – Wat een afsluiter! 

Vandaag, hadden we ons finaal toonmoment in het buurtpark ‘ Hekers’, waar we onze bevindingen van de voorafgaande dialogen met de bewoners hebben tentoon gesteld. Verscheidene quotes over hoe de buurtbewoners ‘verdichting’ ervaren, werden in het park opgehangen. Nogmaals, hebben we door middel van een bamboe-installatie in het park, de aandacht willen trekken van de bewoners waar ze verwelkomd werden met een hapje en drankje. De quotes en de toolbox zorgden ervoor dat we de dialoog konden vervolgen met enkele geïnteresseerde voorbijgangers. Tijdens ons toonmoment, hebben we bezoek gekregen van verantwoordelijke van stedenbouw, sociale huisvesting en Maat-Ontwerpers, de wijkregisseur van Zwijnaarde alsook een paar proffen van de Universiteit Hasselt.

Het was een aangename dag waarbij wij ,met trots, het product van onze talrijke gesprekken konden tentoonstellen. Dankzij de uitgebreide en gevarieerde visies van de bewoners hebben wij zelf ook veel bijgeleerd bij de vele dialogen. Hierbij willen wij alle bewoners bedanken die aan dit project hebben meegewerkt.

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – Een warm welkom! 

Op deze laatste dag mogen wij met trots ons project waar we de afgelopen twee weken door weer en wind voor gewerkt hebben, tonen aan het grote publiek. Dit doen we op een gepaste wijze met een zelfgemaakte warme tomatensoep die op deze koude dag wel meer dan welkom is. Na enkele voorbereidingen kunnen we om 14u beginnen aan de opening van ons evenement. We kregen al direct bezoek van verschillende belanghebbenden van de stad, maar ook enkele proffen van de universiteit van Hasselt. Interessante meningen en visies werden hier besproken. Ook kregen we nog bezoek van een heleboel bewoners van het zorgcentrum die een tasje soep kwamen drinken en ook maar al te graag onze nieuw gevormde route wouden uittesten. Het enthousiasme spatte ervan af en gaf ons ook direct een enorm gevoel van voldoening. Verder kwamen ook nog enkele mensen uit de buurt nieuwsgierig kijken en in gesprek gaan met ons. Kortom, kunnen we besluiten dat we zelf zeer gelukkig zijn met de uitwerking van het project, maar ook de reacties erop, hetgeen wat voor ons toch steeds prioriteit kreeg. Onze twee hard werkende, maar sfeervolle weken zitten erop en dat zetten we graag in met een gezellige avond met zijn allen. 

Tot slot…

Wij zijn heel trots op de vordering en de uitwerking van onze projecten gedurende deze twee weken. Het was een leerrijke ervaring om deze projecten samen met de buurtbewoners te realiseren. Hierbij willen wij alle bewoners bedanken die aan deze projecten hebben deelgenomen en uitdrukkelijk  Lieve Custers die ons bij dezen intensief heeft begeleid.