DAG 1: ONTDEKKEN

19-09-2022

Na de algemene informatie die we hebben bijgewoond in de CCHA, zijn we als groep naar de site vertrokken om de plek ‘Hoefkamp’ te verkennen. We zijn er onmiddellijk in aanraking gekomen met verschillende stakeholders die ons verder hebben ingelicht over de huidige situatie en wat de verwachtingen zijn in de toekomst binnen de wijk. Zij maakten zich vooral zorgen over het sociaal isolement en het energetisch aspect van hun woning.

Tijdens de wandeling doorheen de wijk konden we zien dat het agrarisch landschap zich heel fel afzondert, ook is er een speeltuin dat verwaarloosd is en niet wordt benut door de bewoners.

Tot slot zijn we naar de huurwoning gegaan waar we ons zullen vestigen om de komende twee weken te werken aan de live project. Aan de hand van de eerste observaties die we hebben gedaan in de omgeving hebben we al enkele ideeën op papier kunnen zetten.