DAG 2: ONDERZOEKEN

20-09-2022

De tweede dag zijn we in drie groepen verdeeld waarvan de eerste groep in de ochtend een afspraak had met de gemeente en ‘Ons Dak’ om materialen te bezichtigen die ter beschikking zijn gesteld. De hoeveelheid keuzes qua materiaal was een aanleiding om al wat ideeën op te doen. De andere twee groepen zijn interviews gaan afleggen met de bewoners van de wijk om een beter zicht over de situatie te krijgen. Het was een uitdagende ervaring omdat we niet wisten hoe de mensen zouden reageren, maar hun input en gastvrijheid heeft ons echt blij gemaakt.

In de namiddag hebben we ons terug verzameld om samen te overleggen wat we allemaal te weten zijn gekomen over de buurt waar we in aanraking zijn gekomen met verschillende generaties en culturen. Grotendeels van de ouderen waren tevreden van hun woonsituatie terwijl jong koppels streefden naar een speeltuin voor hun kinderen. Ook was er sprake van tekort aan ontmoetingsplekken in de wijk. Dit bracht ons op het idee hoe wij als ontwerper diversiteit kunnen samenbrengen tot eenheid.

Aan het einde van de dag hadden we de kans om ons onderzoek te delen met de begeleiders, zij hebben ons verwezen om het ontwerp verder uit te werken naar een groter schaal.