DAG 3 – CREATIEVE CHAOS

Lieve bloggertjes

De dag startte vandaag met het verder brainstormen over leuke ideeën. De mening van de leerlingen van de basisschool is zeer belangrijk aangezien zij het meest profijt ondervinden van het toekomstig ontwerp. We regelden een momentje in klas 6A en B waar de kinderen aan een ondervraging werden onderworpen. Willen zij graag buiten les volgen en staan zij open voor meer activiteiten buiten? Al snel werd duidelijk dat ze lovend enthousiast zijn les te volgen in de open lucht.  

Een tijdje later kregen we bezoek van begeleiders Frank en Peter. Zij hielpen ons verder met het ontwerp van een leerrijk speelmobiel. Er werd zelfs nagedacht over een eventueel gezamenlijk project tussen de twee groepen. Vele ideeën werden op tafel gegooid en er werd een selectie gemaakt van de betere voorstellen. Later kregen we ook een extra begeleiding van Ruth Stevens om diezelfde informatie ook met haar te bespreken. Met deze nieuwe info startten we aan een nieuwe brainstormsessie.

Aangezien morgen al een pitchmoment ingepland staat, was het noodzakelijk een flyer te ontwerpen om ouders, leerkrachten,… uit te nodigen voor dit event. Deze flyer werd aan de inkom van de school opgehangen om hen zo warm te maken aanwezig te zijn op dit moment. Verder werd de flyer ook via sociale media verspreid om een breder publiek te lokken. Het persbericht werd ook opgesteld.

Na een rustige middagpauze besloten we een bezoek te brengen aan Creazi. Hier hadden we verwacht verschillende interessante materialen te vinden die we voor het project kunnen gebruiken. Echter kwamen we minder enthousiast buiten aangezien in de winkel bijna geen bruikbare spullen te vinden waren. We besloten even langs houthandel Beulen te rijden met de hoop hier wel bruikbaar materiaal te vinden.

De dag eindigde met het verder uitwerken van het pitchmoment van morgen. Wij zijn benieuwd naar de opkomst en verschillende meningen. Jullie komen toch ook even langs?