DAG 3 – DE KINDEREN AAN HET WOORD !

Dag drie begon met feedback van onze begeleiders Peter en Frank. We heroriënteerden ons en zoomde uit op onze ideeën.

Met verschillende vragen en een grondplan van de speelplaats trokken we naar de speelplaats, waar we in dialoog gingen met de kinderen. We bevroegen hun over de speelplaats: wat ze er bij voelen, waar hun favoriete plekje is, … Op deze manier kregen we inzicht over hoe kinderen van die leeftijd denken en wat hun noden zijn.

We analyseerden de resultaten van de bevraging en brachten de wensen, circulatielijnen en favoriete plekjes in kaart. Verder brainstormden we over mogelijke ruimtelijke interventies die op de kinderen hun noden inspelen via een spel. Dit kunnen we testen op dag vier. We splitsten ons op in twee groepen: de ene helft bereidde een spel en mogelijke interventies voor op dag vier voor, de andere helft werkte aan Instagramposts en het persbericht.