Dag 3- Meet the neighbours

Woensdag 21/09/2022

Vandaag startte we zoals elke dag met een briefing over wat we al gedaan hebben en wat de volgende stappen zijn.

Daarna belden we eerst met Verdiana Palombo van de organisatie SAAMO. Zij zijn actief rond het thema zorgzame buurten in Neerglabbeek. We waren er echter achter gekomen dat zij gisteren een babbelavond georganiseerd had in Neerglabbeek. Hier waren net zoals de twee vorige avonden echter weinig mensen aanwezig.

Vandaaruit begonnen we na te denken over een manier om mensen makkelijker samen te brengen. Zo is het idee ontstaan om na te denken over een plek waar mensen samen kunnen komen, een netwerk kunnen uitbouwen of hulp kunnen vragen. Wat dan ook meteen een start kan zijn van het idee van een dorpspunt, zorgdetectie in de ruime betekenis in een landelijk gebied en geestelijke gezondheid. Hierbij begonnen we te denken wat deze plek kan zijn. Na een brainstorm kwamen we uit bij een bank. Een bank klinkt als een simpele ingreep maar na een onderzoek bleek dat er in Neerglabbeek weinig of geen banken te vinden zijn. Een bank is echter een plaats waar toevallige ontmoetingen ontstaan. In dit dorp kan het verbindende element een bank zijn maar in een ander dorp zou dit ook iets anders kunnen zijn. Verder zouden we deze bank zo willen ontwerpen dat dit meer is dan enkel een bank maar bijvoorbeeld ook een suggestie kan doen om een speeltuig te zijn… Dit is echter nog maar een eerste idee, door verdere analyse en gesprekken met bewoners kan er ook nog een ander idee dat verbindend werkt uit de bus komen.

Verder gingen we vandaag ook verschillende gesprekken aan met buurtbewoners en sleutelfiguren. Onze tocht startte in de plaatselijke frituur en ging verder naar verschillende mensen waarbij we uiteindelijk eindigde in een plaatselijk café. Deze mensen gaven ons veel informatie over hoe de buurt werkt waarbij we ook verschillende inzichten kregen.