Dag 1: kennismaken

Op de eerste dag kregen wij, studenten architectuur en interieurarchitectuur informatie over wat een live-project inhoudt. De groepen werden ingedeeld en we leerden elkaar kennen. Na de info ontmoetten we elkaar op school, waar we van Josymar Rodriguez een introductie kregen over de buurt waarin we zouden werken.

In de namiddag bezochten we Kolmen. Kolmen is een sociale woonwijk die gerealiseerd werd tussen 1954 en 1974. De woonwijk is opgebouwd in verschillende fases en doorheen de jaren uitgegroeid tot één samenhangend geheel. Kolmen situeert zich tussen het centrum en aanhangend bos. De uitdagingen die eerder onderzoek al uitwezen bestaan in de onduidelijke connectie tussen het centrum en het bos, de vraag naar betere kindvriendelijkheid en fietsveiligheid, een opwaardering van de stoep en parking en de sociale kloof die er heerst. Van Sema, een medewerkster van Saamo Limburg, kregen we een heldere blik op de achtergrondinfo en de tendensen tussen de bewoners. We hingen wat rond in de sociale woonwijk, om zo een beeld te vormen van het reilen en zeilen van de bewoners.