Dag 2: onderzoeken

We beginnen de dag met het een brainstorm waar we de huidige situatie van de buurt in kaart brachten. Aan de hand van een isometrische kaart legden we de ideeën rond uitdagingen en noden samen en brainstormden al over de mogelijke oplossingen.


Rond de middag gingen we op zoek naar bruikbare materialen. Hiervoor konden we bij de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen terecht. Hout in allerlei vormen, bakstenen, kinderkopjes en staalafval mochten we meenemen.


Na de middag bezochten we de ‘Samentuin’, waar Beringenaars kunnen komen tuinieren. Zij trachten al jaren de sociale woonwijk Kolmen te betrekken in hun activiteiten en de bewoners uit te nodigen om ook hun moestuin te gebruiken. Een uitdaging voor ons bestaat erin de connectie te maken tussen de buurt en de vallei waarin de tuin zich bevindt.


We sloten de dag af met interviews in de wijk Kolmen. Ondanks de kleine opkomst, waarschijnlijk omdat mensen aan het werk waren, konden we toch enkele interessante gesprekken voeren. Hier haalden we ideeën over de uitdagingen uit.