Dag 5: pitchen

In de voormiddag van deze dag 5 legden we de laatste hand aan het voorbereidend onderzoek. We finaliseerden het filmpje en printten onze kaarten. In de namiddag was het uiteindelijk onze beurt. We stelden ons project en de voornaamste ideeën voor aan de hand van een filmpje.

Na de pitch namen we het filmpje en een aantal kaarten mee naar Kolmen om daar een publiek debat te houden. Het doel was de bewoners naar buiten te lokken en met hun in dialoog te gaan over onze bevindingen en ideeën, en over hoe hun kijk daarop zou zijn. We stelden een aantal oplossingen voor en lieten hun kiezen voor hetgeen hun de beste uitdaging leek.