DAG 4: PITCH PLEASE

Met een stralend zonnetje en een heldere hemel konden we onze vierde werkdag al meteen goed inzetten. Na ons dagelijks bezoekje aan de bakker tegenover De Pastorie zetten we ons zoals gewoonlijk meteen samen in de tuin om te bespreken hoe de dag zou verlopen. Bij het bekijken van de voorlopige versie van het filmpje kwam ook Peter binnenlopen, die zo direct wat feedback kon geven. Na wat ontnuchterende tips beseften we dat we toch nog heel wat werk voor de boeg hadden en nog wel wat aan te passen hadden, waardoor we allemaal meteen in gang schoten. Zo verdeelden we het werk over verschillende groepjes om zo efficiënt mogelijk te werken. Sommigen stonden in voor de flyers die we in de avond zouden uitdelen, anderen werkten mee aan de afbeeldingen en kaarten voor in het filmpje en een extra groepje zette zich in voor het verbeelden en schetsen van de informatie die we doorheen de week bijeen hadden gesprokkeld.

Doorheen de dag werd er door ons allen hard gewerkt. Computermuizen klikten, stiften werden leeggekribbeld, en de oude muren van De Pastorij transformeerden in één grote verzameling van informatie. Getekende kaarten, verzamelde fiches van actoren of plaatsen en schetsen werden gepind en geplakt op het vergeelde behangpapier. Ons denkproces nam stilaan een fysieke vorm aan. 

Naarmate het filmpje vorderde werd het tijd om de begeleidende tekst erbij in te spreken. Gezien onze nogal rudimentaire werkomgeving niet echt ingericht was om professioneel geluid op te nemen – zeker niet met al het zware verkeer dat om de zoveel tijd voorbij raasde – zochten we het stilste plekje in het huis op. Nadat de laatste slotzin door ons allemaal was opgenomen werd het hoog tijd om de laatste videofragmenten en geluid bij elkaar te monteren.

Om alvast op tijd bij Liesbeth te zijn vertrokken enkele studenten richting het NAC. Daar werden de laatste aanpassingen aan het filmpje gemaakt en stroomde tegen 17:00u de rest van de groep binnen. Met het filmpje, de posters van De Pastorie, enkele schetsen, flyers, kaarten en de grote geschetste overview van de omgeving konden we ons voorziene lokaaltje aankleden. Onze pitch was voorzien om samen te vallen met de infoavond van Noord-Zuid Limburg en daarom mocht elk van ons gebruik maken van hun bijpassende witte T-shirts. 

We deelden ons op in enkele groepen: een paar van ons lokten met flyers geïnteresseerden naar ons lokaal (we zaten nogal verstopt), anderen stonden paraat om de buurtbewoners naar binnen te leiden, en de rest wachtte het publiek in het lokaal op om van wal te steken. Wat deze avond vooral duidelijk werd was de betrokkenheid van de buurtbewoners; veel mensen die de maquette en het masterplan van Helchteren kwamen bekijken, zochten ook De Pastorij op en lieten merken dat het toch een plek is die voor veel mensen potentieel en betekenis heeft.

Halverwege de infoavond kwamen heel wat begeleiders langs. Samen met de initiatiefnemers van de Pastorie, Dries en Nele, werd er een uitvoerig debat gehouden over wat De Pastorie nu eigenlijk nodig heeft. De meningen verschilden sterk en de fanfare kwam weer de kop op steken: hoort deze in het gebouw of zetten we ze (letterlijk) buiten op de parking? Ook enkele buurtbewoners die toen aanwezig waren konden hun mening geven en maakten duidelijk dat de nood om een verzamelplek te hebben zeer groot was in Helchteren. 

Na de lange bespreking konden we ons, vermoeid maar voldaan, terugtrekken om (eindelijk) onze heerlijke pasta op te peuzelen. Het was een bewogen avond die veel discussie heeft doen opwaaien, maar het was vooral ook een leerrijke en productieve dag geweest waar we allemaal heel wat uit geleerd hebben.