DAG 1: “Uit de startblokken”

Onze week startte met een (eerste) kennismaking met de locatie: het vrijwilligersplein en zijn omgeving. Na een warm welkom in de Dalton 2 school werd het doel van het liveproject verder toegelicht en zijn we er hands-on ingevlogen.

Na het verdelen van groepen werd de context geanalyseerd en on-site ontworpen waarna de ideeën voorgesteld en gepitcht werden aan elkaar.

De creatieve noden en bevindingen van de leerlingen werden meegenomen in het ontwerp waarna op het einde een nuttig gesprek met de ingenieur de eerste dag succesvol kon worden afgerond!