Recap Groep 1 – Virga Jesse feesten

Tijdens de aanvang van het live project in Hasselt werd de groep allereerst geïnformeerd over het project. Het werd duidelijk dat het hoofddoel was om vier ontmoetingsplekken te creëren binnen de stad Hasselt. Dit initiatief kwam tot stand in aanloop naar de Virga Jesse-feesten, die volgend jaar in augustus plaatsvinden. Bovendien worden er andere evenementen, zoals Pukkelpop Downtown, het EK wielrennen en Theater op de Markt, gepland van mei tot oktober. Deze evenementen zouden ook geïntegreerd kunnen worden in de ontwerpen voor de ontmoetingsplekken.

Om dit te realiseren, verdeelde de groep zich in twee groepen en begon de stad te verkennen. Tijdens deze verkenningstocht werder er verschillende locaties ontdekt die doorgaans ondergewaardeerd werden. Het live project biedt een unieke kans om deze plekken te herwaarderen en ze in de schijnwerpers te zetten tijdens de aankomende feesten. Dit leidde tot het centrale concept: “Verborgen Parels”.

Elke groep richt zich op specifieke locaties. Groep 1 richt zich op Zuidzicht en de Provincietuin. Als groep werd er gebrainstormd over manieren om deze plekken zinvol te gebruiken en te verbinden met de verschillende evenementen. De groep richtte ook een Instagram-pagina op, genaamd @liveproject_virgajesse, waarop er hints geplaatst worden voor volgers om te raden wat deze “verborgen parels” zouden kunnen zijn. Het concept en de Instagram-pagina werden gezamenlijk met de twee groepen ontwikkeld.

Deze inspanningen tonen niet alleen creativiteit, maar ook een diepgaande waardering voor de stad Hasselt en haar potentieel. Het belooft een boeiende ervaring te worden voor zowel de lokale gemeenschap als bezoekers van buitenaf, terwijl ze samen de verborgen schatten van Hasselt ontdekken en er tijdens de komende feesten van kunnen genieten.

Op zoektocht naar parels
Op zoektocht naar parels