DAG 2 – TRAGE WEG(EN)

19 september 2023 – Groep 2

Op de tweede dag zijn we gestart met ons te installeren in de parochie. Tafels en stoelen werden verhuisd, een printer geïnstalleerd en de ruimte verlucht. Amber bezocht het magazijn van de technische dienst als start van haar zoektocht naar materialen. Ook werden er verschillende telefoontjes gepleegd naar de diverse gemeentediensten, scholen, een drukkerij, … Zij stelde een lijst op met verschillende bouwmaterialen waarmee we in de tweede week een installatie zouden kunnen bouwen. Ook werd er op Marketplace en tweedehandswebsites gezocht.

In groep bezochten we de site, en de omliggende straten. We maakten nota van het snel rijdende sluipverkeer. Fietsers, voetgangers en wagens passeren rakelings langs elkaar. Het locatiebezoek en het doornemen van alle verkregen informatie laat ons toe om een eerste keer samen te bundelen wat juist de problemen zijn op de site en waar mogelijke ingrepen oplossingen zouden kunnen bieden. Laura maakte verschillende tekeningen van de site en de omgeving.

In de namiddag legt Roger (de toenmalige) postbode het trage wegen verkeer uit via een map aangebracht aan de muur. Samen met hem maken we ook ter plekke kennis met de historische paden. De wandeling legt nieuwe inzichten bloot over de vroegere en/of toekomstige wandelpaden. Natasja en Charlotte starten met de eerste beelden voor het filmpje. Ze kozen ervoor om verder te werken met het figuurtje van ‘Incapabele Michiel’ van het live project van vorig jaar.

Ook werd er contact gelegd met de directeur Pieter-Jan Taens van de lagere school Biekorf. We maakten een afspraak voor de dag erna om te praten over de huidige verkeerssituatie met de kinderen van het zesde leerjaar. Een leuk spelletje werd voorbereid om het speels te houden. In de avond kregen we begeleiding van Lieve en de ‘vliegende’ begeleiders. Onze bevindingen werden besproken.

Op het einde van de dag gaf Liesbeth Huybrechts een online coaching meeting over communicatie en presentatie. Ze legde hierin uit wat de exacte rollen waren van de journalist en de interne/externe communicator. Na een lange dag keerden we terug naar huis.