DAG 3: Brainstorm Wednesday 

De dag is gestart met een gezamenlijke bespreking van de afgenomen interviews van de vorige dag. Na een stand van zaken hebben we een dagplanning opgesteld en is iedereen in gang geschoten. Zo hebben we een spandoek op een strategische plek opgehangen om de buurt kennis te laten maken met ons project en hun nieuwsgierigheid alvast op te wekken. Onze poster, waarop meer uitgebreide projectinformatie in drie verschillende talen geschreven staat, Nederlands, Turks en Engels, zal dienen om de diversiteit aanwezig in de wijk nog meer aan te spreken. Ook hebben we een boeiend gesprek met de stadswachter gehad en heeft de veiligheidscoördinator online handige tips gegeven aan de groepsleden van logistiek en veiligheidsmanager. Op de startdag van Gigos, het jeugdcentrum van de wijk,  werd een eerste draft van ons idee aan aanwezige ouders en vrijwilligers voorgelegd met de vraag naar adviezen. Onze conclusie is alvast dat een verscheidenheid aan mensen hetzelfde zegt: “De buurt is een onveilige en vervuilde plaats, weinig tot geen zitplaatsen om te genieten van de buitenlucht en een gemis aan samenhang tussen de buren om bijeenkomsten en ontmoetingsmomenten te organiseren.

Vanuit dit alles zijn er vervolgens verschillende ideeën op tafel gelegd: een ontmoetingsplaats creëren met paletten in verschillende volumes, garageboxen geïnspireerd vanuit een mogelijke samenwerking met de basisschool, de jeugddienst en de buurtbewoners, creatieve middelen inzetten om de oriëntatie in de wijk op te waarderen. 

Als kers op de taart kregen we tijdens het begeleidingsmoment met alle docenten te horen dat onze ideeën van goede wil zijn, maar dat er naar samenhang gezocht moet worden en dat we onze hoofdvraag niet uit het oog mogen verliezen. Op naar morgen!