DAG 3 – TTTTRRRIIINGGGG … TTTTTRRRIIIINNNGGG …

20 september 2023 – Groep 2

De dag begint vroeg aan de schoolpoorten van de Biekorf. Twee enthousiaste klassen van het zesde leerjaar verplaatsten zich van links naar rechts door de klasruimte heen voor ons spelletje over verkeersveiligheid. Het gebruik van de fiets, wagen en het openbare vervoer rond de school wordt zo duidelijker. Ook heerst er een groot onveiligheidsgevoel bij de kinderen wanneer ze zich van en naar school begeven.

Tijdens de dag wordt er verder gewerkt aan het filmpje. De lay-out van de flyers wordt voorbereid om uit te delen aan de ouders en de buurtbewoners. De blog wordt geschreven van de afgelopen dagen. Er wordt gebrainstormd over de activiteiten die we in de tweede week kunnen organiseren en welke blijvende interventie tot de mogelijkheden hoort.

Op het einde van de dag, als de schoolbel twee keer belt, wordt er aan de schoolpoort gewacht. We bestuderen de situatie op het drukste moment van de dag. Ondanks de parking die vlakbij is, parkeren ouders in de straat zelf. Fietsers en voetgangers worden met behulp van een escorte begeleidt over het zebrapad. Ook interviewden we enkele scholieren over hoe veilig zij zich voelde. Jammer genoeg mochten hier geen beelden van gemaakt worden omwille van het strikte privacy beleid van de school.

Amber volgde een presentatie van Dries Posen over veiligheid. Fouten gebeuren opvallend vaak door onoplettendheden. Op hoogte werken voor een langere periode dient best op stellingen te gebeuren, een ladder dient enkel voor kortere werkjes. Daarnaast is het belangrijk om goed te ventileren, en op voorhand te bepalen wie welke taak uitvoerd waardoor minder personen aan slechte schadelijke stoffen worden vrijgesteld. Onze Instagram pagina werd nog even gehackt door iemand uit Brazilië maar gelukkig zijn we ondertussen weer de baas over onze pagina. Na een drukke dag begaven we ons terug huiswaarts.