dag 8 – ‘aan alles komt een eind’

Buurtpark Hekers – Wat een afsluiter! 

Vandaag, hadden we ons finaal toonmoment in het buurtpark ‘ Hekers’, waar we onze bevindingen van de voorafgaande dialogen met de bewoners hebben tentoon gesteld. Verscheidene quotes over hoe de buurtbewoners ‘verdichting’ ervaren, werden in het park opgehangen. Nogmaals, hebben we door middel van een bamboe-installatie in het park, de aandacht willen trekken van de bewoners waar ze verwelkomd werden met een hapje en drankje. De quotes en de toolbox zorgden ervoor dat we de dialoog konden vervolgen met enkele geïnteresseerde voorbijgangers. Tijdens ons toonmoment, hebben we bezoek gekregen van verantwoordelijke van stedenbouw, sociale huisvesting en Maat-Ontwerpers, de wijkregisseur van Zwijnaarde alsook een paar proffen van de Universiteit Hasselt.

Het was een aangename dag waarbij wij ,met trots, het product van onze talrijke gesprekken konden tentoonstellen. Dankzij de uitgebreide en gevarieerde visies van de bewoners hebben wij zelf ook veel bijgeleerd bij de vele dialogen. Hierbij willen wij alle bewoners bedanken die aan dit project hebben meegewerkt.

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – Een warm welkom! 

Op deze laatste dag mogen wij met trots ons project waar we de afgelopen twee weken door weer en wind voor gewerkt hebben, tonen aan het grote publiek. Dit doen we op een gepaste wijze met een zelfgemaakte warme tomatensoep die op deze koude dag wel meer dan welkom is. Na enkele voorbereidingen kunnen we om 14u beginnen aan de opening van ons evenement. We kregen al direct bezoek van verschillende belanghebbenden van de stad, maar ook enkele proffen van de universiteit van Hasselt. Interessante meningen en visies werden hier besproken. Ook kregen we nog bezoek van een heleboel bewoners van het zorgcentrum die een tasje soep kwamen drinken en ook maar al te graag onze nieuw gevormde route wouden uittesten. Het enthousiasme spatte ervan af en gaf ons ook direct een enorm gevoel van voldoening. Verder kwamen ook nog enkele mensen uit de buurt nieuwsgierig kijken en in gesprek gaan met ons. Kortom, kunnen we besluiten dat we zelf zeer gelukkig zijn met de uitwerking van het project, maar ook de reacties erop, hetgeen wat voor ons toch steeds prioriteit kreeg. Onze twee hard werkende, maar sfeervolle weken zitten erop en dat zetten we graag in met een gezellige avond met zijn allen. 

Tot slot…

Wij zijn heel trots op de vordering en de uitwerking van onze projecten gedurende deze twee weken. Het was een leerrijke ervaring om deze projecten samen met de buurtbewoners te realiseren. Hierbij willen wij alle bewoners bedanken die aan deze projecten hebben deelgenomen en uitdrukkelijk  Lieve Custers die ons bij dezen intensief heeft begeleid.

dag 6 – onze ‘Frank’ is gevallen, we weten nu hoe het ‘Peter’ kan

Buurtpark Hekers  –  Let’s meet !

Wat een spannende dag ! Vandaag begonnen we aan de gesprekken over het concept ‘verdichting’ rond het buurtpark in de Gemberstraat. Na de verschillende pogingen van gisteren, kregen we de bamboe-structuur redelijk snel in elkaar. Het zorgde voor een kleurrijke installatie die de buurtbewoners aantrok voor de dialoog te starten.

Tijdens de opbouw van de installatie, kregen we wat onzekere maar nieuwsgierige blikken. Eens de toolbox en installatie gereed stonden, benaderden we voorbijgangers om deel te nemen aan het gesprek. Dankzij de uitgedeelde flyers van het project en de buurtbewoners die elkaar herkenden, kregen we verscheidene en talrijke reacties. Enkele bewoners waren voorstander van het verdichten met mate en zagen de meerwaarde die hier uit kan voortkomen, andere benadrukten hun verlangen naar privacy en begunstigden hun alleenstaande woning.

Het waren zeer aangrijpende en leerrijke gesprekken. Wij zien jullie graag morgen vanaf 10u aan Hekers voor de dialoog verder te zetten !

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – Niet om op te ‘scheppen’, maar…

Onze zesde dag was al direct een productieve dag. We werkten het plots gestopte werk van gisteren af en maakten zo een doorgang doorheen het hek en haalden al het afval uit de bomen. Terwijl haalde een ander deel van onze groep al het materiaal van de groendienst. Na meerdere keren op en af te rijden, konden we samen aan onze sjorring beginnen. Na onze meest avontuurlijke kant in te zetten, kregen we bezoek van Peter en Frank voor een begeleiding ter plaatse. Ook zoals we zelf al ervaarden, blijkt het bouwen in ‘real life’ toch vaak in contrast te staan met de oorspronkelijke ideeën op papier. We ronden onze dag af met het maken van concrete plannen voor morgen, onze laatste werkdag, en belonen ons harde werk met een smakelijke pizza. 

 

dag 3 – definitief of niet ?

Buurtpark Hekers –  Op weg naar de dialoog…

Na een korte briefing samen met Lieve Custers, hebben we onze interventie in de wijk geconcretiseerd. Door middel van tijdelijke bamboe-installaties op drie specifieke locaties rond het buurtpark, willen we nieuwsgierigheid opwekken bij de buurtbewoners over  verdichtingsvormen in de wijk.

Tijdens de zoektocht naar mogelijke plaatsen voor deze installaties, legden we al eerste contacten met de betrokken bewoners. Het concept ‘verdichting’ zorgt duidelijk voor uiteenlopende meningen. De drie interventies zijn dus aandachttrekkende ontmoetingsplaatsen die ruimte creëren om dialoog te voeren aan de hand van de toolbox. Zo wordt het concept ‘verdichting’ tastbaar voor de buurtbewoners.

Benieuwd  hoe dit project evolueert..? Houd zeker deze blog in de gaten.

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – ‘Met de creatieve pen in de hand…’ 

De ochtend van onze derde dag startten we met een meeting met Lieve Custers om de stand van zaken bij beide projecten te bekijken. Hieruit konden we de nodige feedback verzamelen om met ons finaal ontwerp naar de locatie te trekken. Na het bezoek aan zowel het woonzorgcentrum als de locale groenteboer kregen we groen licht om ons plan definitief op kaart te zetten. 

Namiddag zijn we met zijn allen aan tafel gaan brainstormen over de presentatie van onze pitch die morgen zal plaatsvinden. Met de creatieve pen in de hand ontstonden zo onze video en affiche. 

 

dag 2 – work in progress

Buurtpark Hekers –  Stel .. dat er verdicht wordt ?

Voor het project op locatie “buurtpark Hekers”, hebben we  de methodiek om in dialoog te gaan met de buurtbewoners verder uitgewerkt na een inspirerende begeleiding. Door middel van een toolbox op maat, willen we de voordelen van het verdichten van de wijk  in de verf zetten en de collectieve meerwaarde benadrukken. Aan de hand van een visualisatie van hun gekende buurt, reflecteren we samen over hun ruimtegebruik en de evolutie van de omgeving. Door verschillende verdichtingsvormen uit te testen, zoeken we de grenzen van het toelaatbare op. 

We zijn alvast benieuwd naar de inzichten die de bewoners met ons zullen delen. 

 

Woonzorgcentrum Zonnebloem – {G}hent vol {g}hekkenwerk

De dag begon met het eerste contactmoment met de bewoners van het woonzorgcentrum Zonnebloem. Uit de gezellige babbels hebben we een aantal randvoorwaarden kunnen opstellen waardoor we ons project steeds meer en meer vorm kunnen geven. Hieruit volgt dat we een ontmoetingsplek gaan creëren voor jong en oud waarbij we de reeds bestaande parkencluster willen doortrekken waardoor het woonzorgcentrum deel wordt van een groter geheel (het park). 

Door het begeleidingsmoment zijn de plannen concreter geworden. Hierna zijn we ter plekken begonnen met het opmeten en vervolgens indelen van de ruimte. We kunnen jullie alvast meedelen dat het een fleurige bedoening zal worden 😉 

Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen deze komende dagen!